Bellahøj Kirke er ny grøn kirke

"Selvfølgelig skal der mere til for at redde verden, end at Bellahøj Kirke affaldssorterer og lader bedene gro lidt vildt. Men ved at gøre hvad vi kan i hverdagen, er vi med til at insistere på håbet om, at det er muligt at gøre fremtiden mere lys for vores klode og fremtidige generationer”, siger Hanna Smidt, der har stået i spidsen for det grønne udvalg i Bellahøj Kirke.

Grøn fra top til tå
Bellahøj Kirke har længe gerne villet være Grøn Kirke, men grundet mange andre opgaver (f.eks. nyt byggeri), kom de først i gang i december 2018. Der satte de gang i en proces med at se på, hvilke krydser de allerede kunne sætte, og hvordan stemningen i det hele taget var i menighedsrådet og blandt personalet. For at blive Grøn Kirke har Bellahøj Kirkes grønne udvalg gennem de sidste 6 måneder arbejdet med tjeklisten. Mange tiltag er sat i gang indenfor hver kategori, og nu kan de sætte 39 krydser. Kirken har lavet en handlingsplan, og det grønne udvalg følger arbejdet.

Bellahøj Kirke vil også gerne hjælpe andre til at tænke mere bæredygtigt. ”Vi har sat kasser op til indsamling af stearinstumper, briller, frimærker, mobiltelefoner – ting vi måske ellers ville smide væk, men som faktisk kan bruges til gavn for f.eks. befolkninger i verdens fattige områder. Vi vil gerne sørge for at disse indsamlede ting kommer steder hen, der gør brug af dem”- fortæller Hanna.

Grønne gudstjenester og reception
Fra 1. september til 4. oktober er temaet i kirken ”Skabelsestid”. I disse uger vil gudstjenesterne bære præg af et fokus på Guds skaberværk. Man vil også kunne opleve dette i gudstjenestens form (udendørs gudstjenester) og musikvalg. Kirkens høstfest d. 22. september vil bære præg af det grønne fokus – bl.a. med en grøn bod og indsamling til et vandprojekt i Malawi, hvor mange lider under klimaforandringerne.

De 39 grønne krydser fejrer kirken i første omgang med en udendørs Bellahøjmesse i Brønshøjparken d. 1. september kl. 10.30. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til klimavenlig reception og grønne musikalske indslag ved kirkens band.

August 2019

print