Brønderslev Kirke

Vi er via Brønderslev Provstiudvalg blevet gjort opmærksom på muligheden for at blive Grøn Kirke, og kan for nuværende udfylde 26 af tjeklistens 48 punkter.


I Brønderslev Kirke har vi har afholdt møder, hvor menighedsrådsformand, kirketjener og kordegn var tilstede. Her blev alle punkter gennemgået og drøftet.

Det har naturligvis givet os alle stof til eftertanke.

Vi vil agere ud fra erfaringer om vores mangler i forhold til tjeklisten. Nogle af de punkter vi endnu ikke har sat kryds ved sat, vil vi nemt via information til ansatte og rådsmedlemmer,kunne opfylde.

Vi planlægger at vi på kommende personalemøde vil orientere om vores status som Grøn Kirke, informere om de punkter vi mangler at sætte kryds ved og vil forsøge i samarbejde at arbejde på og lave forbedrede arbejdsgange og rutiner så vi kan få sat kryds ved endnu flere punkter.

Kontaktperson: Henrik Kristoffersen


Læs mere om kirken her

Oktober 2014


Nr. Bjert
print
Tagget ,