Det daglige brød – også til dem, der sulter

Høsten sikrer det daglige brød, men desværre er det ikke alle mennesker her i verden, der har mulighed for at høste jordens gaver. Ugens klumme fra Folkekirkens Nødhjælp

På denne årstid fejres høsten overalt i verden i taknemmelighed over, at noget nyt spirer frem, og at jorden giver mere tilbage end det, der er sået. Høsten sikrer det daglige brød, men desværre er det ikke alle mennesker her i verden, der har mulighed for at høste jordens gaver.

842 mio sulter

For selvom mad er en menneskeret, er den så langt fra en selvfølge, hvor tørke og misvækst, krig og konflikt hærger. FN anslår i sin seneste rapport, at over 842 millioner mennesker dagligt lever i sult og nød. Sult er den største hindring for udvikling, vækst, velstand og fred i verden.

Afrika er hårdt ramt

Sydsudan er et af de steder, hvor sulten lige nu truer. Her har over en million mennesker forladt deres hjem og er i en meget sårbar situation. De har ikke selv mulighed for at skaffe sig det daglige brød. Også andre steder i Afrika er sult og fejlernæring et stort problem. Dette gælder eksempelvis Etiopien og Malawi.

Klimaforandringer en del af årsagen

En årsag er, at høsten i disse lande er blevet uhyre besværliggjort af, at mange bønders traditionelle viden om høst og såning er blevet ubrugelig som følge af de fremherskende klimaforandringer. Regntiden kommer ikke på samme tidspunkt som hidtil, og mange steder er det heller ikke muligt at dyrke de samme planter som før, fordi klimaet ændrer sig. Dette forlænger sultperioden.

At dele med verdens fattigste

På vores del af kloden hænger høst sammen med taknemmelighed og betyder, at vi må dele med verdens fattigste. Vi står i en situation, hvor mange mennesker har mistet deres eksistensgrundlag og har akut brug for vores hjælp – at vi deler ud af vores egen høst og dermed er med til at sikre dem det daglige brød.

Af: Anne Kirstine Sloth Hansen

Det daglige brød

-Foto Mikkel Østergaard

print
Tagget , , , ,