Danske Kirkers Råd søger medarbejder med særlig fokus på Grøn Kirke og økumenisk dialog og dannelse

Danske Kirkers Råd søger medarbejder med særlig fokus på Grøn Kirke og økumenisk dialog og dannelse

Brænder du for økumenisk arbejde og kirkernes klimaengagement? Befinder du dig godt i netværk med nationale og lokale aktører både inden for og uden for det kirkelige landskab?

Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale kirkeråd med 15 kirkesamfund og 41 kirkelige organisationer. Vi arbejder for at styrke økumenien i Danmark og danner ramme for samtale og samarbejde om diakoni, mission og teologi. Vi står bl.a. for at sikre kirkernes frie og lige vilkår, for Danske Kirkedage/Himmelske Dage, Grøn Kirke samt økumenisk dialog og dannelse.

Vi har brug for en tovholder for arbejdet med Grøn Kirke, som også kan være med til at styrke kommunikationen i organisationen og samtidig være tovholder for opbygningen af et nyt arbejdsfokus på økumenisk dialog og dannelse.

Dine opgaver bliver at:

• Være tovholder og sekretær for Danske Kirkers Råds Grøn Kirke-gruppe - herunder bistå kontakten til samarbejdspartnere såvel lokalt, nationalt og internationalt, kirkelige såvel som ikke-kirkelige. Desuden deltagelse i stiftsudvalgenes Grøn Kirke-udvalg og ved relevante møder.

• Stå for Grøn Kirkes hjemmeside www.gronkirke.dk og nyhedsmail og desuden være med til at styrke Danske Kirkers Råds øvrige kommunikation.

• Stå for projekter under Grøn Kirke, hvis der opnås støtte til dem – herunder opfølgning, økonomistyring, aflæggelse af regnskab og afrapportering.

• Være med i sparring om og samtænkning med Danske Kirkers Råds øvrige arbejde – herunder udvikling af arbejdet med økumenisk dialog og dannelse.

• Være tovholder for arbejdsområdet Økumenisk dialog og dannelse – herunder at stå for kontakten til Danske Kirkers Råds netværk.

• Stå for fundraising i samarbejde med arbejdsgrupperne og Danske Kirkers Råds øvrige ansatte.

• Deltage ved Rådets møder, samt personalemøder og eventuelt netværksmøder med andre kirkeråd i Norden.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med de to andre ansatte på sekretariatet, samt repræsentanter Danske Kirkers Råd og rådets arbejdsgrupper.

Din baggrund

• En relevant uddannelse, der sikrer din faglighed inden for økumeni, kirkeligt organisationsarbejde, klima- og miljøspørgsmål samt kirkens rolle i samfundet.

• Erfaring med at arbejde i kirkelige netværk.

• Erfaring med fundraising, kommunikation og hjemmesider (WordPress).

• Et naturligt engagement i kirkeligt arbejde bl.a. med kirkernes klimaengagement og fint kan arbejde med alt fra gudstjenesteformer til netværkssamarbejde og praktisk vejledning.

• Indgående kendskab til kirkerne og de kirkelige organisationer i Danmark.

Din personlighed

• Du brænder for Grøn Kirke og det økumeniske arbejde generelt.

• Du er en god kollega, der lægger vægt på et åbent og tæt samarbejde med de øvrige ansatte og de mange engagerede repræsentanter i organisationen.

• Du er selvstændig, fleksibel, initiativrig og stabil.

Som udgangspunkt er der tale om en ansættelse på 30 timer. Danske Kirkers Råd har adresse på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5, 2000Frederiksberg og er en del af et godt fællesskab med andre kirkelige naboer. Arbejdet vil primært foregå i dagtimerne, men der kan forekomme møder mm. uden for normal arbejdstid.

Vi lægger vægt på et godt sammenhold blandt kolleger og kan tilbyde et spændende og alsidigt arbejde i et engageret netværk med gode samarbejdspartnere. Sekretariatet er præget af fleksibilitet, godt samarbejde og har højt til loftet.

Send din ansøgning til dkr@danskekirkersraad.dk senest 15 september 2017. Samtaler vil finde sted 19-22. september 2017. Vi håber at kunne ansætte en ny medarbejder pr. 1. november 2017.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Generalsekretær Mads Christoffersen på mc@danskekirkersraad.dk eller på 26 70 02 46.

Se arbejdsplanen for 2017-2019 her​

Læs mere på www.danskekirkersraad.dk og www.gronkirke.dk

Grøn Kirke logo
print
Tagget