Der er kristendom i vandet


2013 er FN's år for 'vandsamarbejde'. Få inspiration til at bruge vandet som symbol i kirkens undervisning af børn.

Af: Martin Ishøy, sognepræst og medlem af Grøn Kirke-Gruppen i Danske Kirkers Råd

vand pixabay

I Silkeborg, hvor jeg er sognepræst, er vi så heldige at have Ferskvandscenteret Aqua, som er et stort oplevelses- forsknings og undervisningssted. Oplevelsesdelen har form af en stor moderne bygning med en række gigantiske akvarier med ferskvandsfisk, ål i en mørk kælder samt fremragende formidling af livet ved og i vand. Parken udenfor rummer alle de dyr, der lever omkring de danske søer og vandløb: oddere, bævere, sumpbævere, mink, mårhunde, vaskebjørne m.m.. Endelig er der en gigantisk og meget pædagogisk vandlegeplads.

Vand - et tværfagligt projekt

Når vi tænker kristendom og natur sammen, er Aqua og dets tilknyttede naturvejledere et meget oplagt sted at lave tværfaglige skoleprojekter, hvilket vi (den folkekirkelige skoletjeneste KK44 og undertegnede) derfor har gjort i en årrække – under overskrifter som ”Darwin på Noas Ark” og lignende.

Vores nyeste projekt er et tilbud til 4.-6. årgang, som simpelthen hedder ”Vand”.

Børnene laver vandsymboler

Til start bliver vandet ”fortalt” for eleverne af dels en naturvejleder, dels en af os fra skoletjenesten. Efterfølgende går eleverne rundt i parken og finder og ser seks skilte, hvor der på hvert enkelt er et udsagn om vandet som fare, transportmiddel, livgivende, kilde til energi osv., et kort bibelcitat samt et passende billede. Efterfølgende samles de i en workshop, hvor de på et lille stift cirkelrundt stykke plastik med egnede tusser udformer et vandsymbol, som er inspireret af et af skiltene. Når symbolerne er færdige, hænges de op i snore i den lysåbne ende af et halvtag, hvorunder man kan stå og nyde synet af symbolerne ud mod lyset.

Med båd gennem dåben til Gudshavn

En anden workshop tager fat i vandet som transportmiddel. Legepladsen har et aldeles velegnet anlæg med rindende vand (temmelig kraftig rindende), som børnene med risiko for at blive våde kan opstemme med at antal mobile sluser, før de lukker det ud i et bassin nedenfor. Workshoppen er en øjenåbner til, hvad den kristne dåb egentlig er. Først får de forklaret, hvad dåben handler om. Derpå laver de hver en papirbåd - ikke Anders And-modellen, men en mere søstærk udgave. Så skriver eleverne et navn på båden. Det skal ikke være deres rigtige navn, men noget som de gerne vil kaldes af en der elsker dem, en forælder eller bedsteforælder. Hvis nogen synes det er for flovt, skriver de bare et tilsvarende navn – uden at det skal opfatte personligt. Deres båd får dåben, i og med de kommer i vandet. Kunsten består nu i at guide båden helskinnet ned gennem sluserne, indtil det kommer sikkert i havn, Gudhavn, i det nedre bassin. Uanset hvordan rejsen går undervejs, ender alle bådene i ”Gudhavn”, men eleverne er stærk optaget af, at det går deres navnebåd godt undervejs. Det er sådan kristendommen opfatter Guds forhold til dåben.

Tilsvarende disse to workshops kommer eleverne også gennem to naturfaglige workshops, som naturvejlederne står for.

Brug fantasien

Nu er det jo ikke alle steder i landet, at man er så heldige at have et Aqua ved hånden. Men de to beskrevne workshops kan udmærket gennemføres uden et Aqua. Men selvfølgelig skal man have adgang til et passende vandløb, og man skal være parat til at tilpasse øvelserne til de lokale forhold. I Silkeborg er det en del af skoletjenestens arbejde, men det kan naturligvis også gennemføres som kirkelig undervisning. Herfra skal der opfordres til at respektere forskellen, men frem for alt at kaste sig ud i forsøget. Det kræver noget tid, men det er hverken svært eller dyrt.

FNs generalforsamling har erklæret 2013 for internationalt år for vandsamarbejde. Det er således oplagt i Skabelsestiden at sætte fokus på vandet. Vand er helt nødvendigt for liv, og vand er også et element, som vi i kirken gør brug af i dåben.


Holdninger udtrykt i klummen er ikke nødvendigvis udtryk for Grøn Kirkes holdning på området.


print
Tagget , , ,