Emmauskirken er ny grøn kirke


Diakonissestiftelsens Emmauskirke er nu på medlemslisten over Danske Kirkers Råds initiativ Grøn Kirke. Arkivfoto: Thomas Wittrup

Det er en glæde at kunne meddele, at Emmauskirken, Diakonissestiftelsen, har besluttet at ville certificeres som Grøn Kirke.

Emmauskirken på Frederiksberg er en privat folkekirke ved Diakonissestiftelsen. På mødet i kirkens kirkeudvalg den 15. september 2020 blev det besluttet, at Emmauskirken skal certificeres som Grøn Kirke på baggrund af vedlagte tjekliste. Emmauskirken er ikke en sognekirke og har derfor ikke et menighedsråd. Det er derfor kirkens kirkeudvalg, der varetager sager af denne art. I kirkeudvalget sidder næstformanden for Diakonissestiftelsens bestyrelse, administrerende direktør, forstanderinden samt kirkens præster. Det er også kirkeudvalget, der for fremtiden vil være kirkens grønne udvalg.

Forud for beslutningen er gået flere år, hvor vi har arbejdet med grønne tiltage i kirken, både hvad angår kirkens liv (gudstjenester m.v.), og hvad angår nedbringelse af energiforbrug, øget genanvendelse osv.

Hvad kirkens liv angår, har vi fx markeret skabelsestiden i kirken de sidste ca. ti år. Det er sket ved afholdelse af "Grøn Uge" i starten af september, hvor ansvaret for skaberværket har været tema for daglige morgenandagter og ugens gudstjeneste; nogle år har der endvidere været særlige aktiviteter som foredrag eller 'grøn pilgrimsvandring'. Senest har en af kirkens præster, Marija Krogh Hjertholm, skrevet nye ind- og udgangsbønner til kirkeåret på baggrund af FN's verdensmål (ogVerdensmålsbogen), som vi i dag bruger ved kirkens højmesser. Den liturgiske opmærksomhed på det grønne har i flere år var stærk ved kirken, hvor præst Jan Nilsson fx har skrevet både grønne litanier og en grøn trosbekendelse, som er brugt i skabelsestiden.

Hvad nedbringelse er energiforbrug m.v. angår, blev der taget et stort skridt, da kirken blev totalrenoveret i 2015. Her blev der installeret klimavenlig opvarmning samt lavenergibelysning o.lign. Derudover har vi i flere år i vid udstrækning benyttet os af genbrug fra Diakonissestiftelsens egen genbrugsbutik, Loppeshoppen, ligesom vi bevidst vælger økologiske og bæredygtige produkter, når vi handler ind til kirken. Senest er Diakonissestiftelsen og dermed Emmauskirken gået over til en meget omfattende affaldssortering, som gør, at størstedelen af vores affald i dag genanvendes.

Med andre ord har vi altså i flere år haft stort fokus på ansvaret for skaberværket i både ord og handling, og vores egen selvforståelse har længe været, at vi i en vis forstand var en 'grøn kirke', selvom vi ikke var certificeret til det. På den baggrund er det naturligt for os, at vi nu officielt bliver Grøn Kirke. Anledningen til at lade os certificere kommer fra en beslutning fra Diakonissestiftelsens bestyrelse om, at Diakonissestiftelsen fra og med 2020 skal aflægge et bæredygtigheds regnskab og et socialt regnskab ud over det normale økonomiske regnskab. Fra og med indeværende år har vi altså forpligtet os selv på at ville aflægge regnskab med en tre-ledet bundlinje, hvor den ene del vil bestå af måltal for miljø og bæredygtighed. Arbejdet hermed igangsatte processen, der nu har ledt frem til, at vi lader os certificere som Grøn Kirke.

Nogle af svarende i vedlagte tjekliste vedrører direkte kirkens eget liv og drift. Andre af svarende inddrager drift fra andre afdelinger på Diakonissestiftelsen, som Emmauskirken trækker på for at få løst sine opgaver. Det gælder fx Diakonissestiftelsens gartnerafdeling, hvad udearealer angår, rengøringsafdelingen, hvad rengøring angår, den fælles kantine, hvad mad og forplejning angår osv. Emmauskirken er ikke en sognekirke, men en institutionskirke, og derfor varetages en del af kirkens drift af andre afdelinger på Diakonissestiftelsen. Vi har valgt af tage svarende med herfra, da driften, som egentlig ligger i andre afdelinger, udføres efter bestilling fra Emmauskirken, og som sådan hører under kirkens grønne ansvar.

Beslutningen om at ville være Grøn Kirke vil blive markeret ved en grøn gudstjeneste på højmessens plads den 27. september.

Se mere her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/nyheder/emmauskirken-paa-den-groenne-gren

Emmauskirken: Grøn Kirke, september 2020

print
Tagget ,