Europæisk uddannelsesmateriale om bæredygtig udvikling i landområder

Grøn Kirke har i samarbejde med kirkelige partnere i Tyskland, Sverige, Letland og Slovakiet i 2017 udarbejdet et undervisningsmateriale med inspiration til hvordan forskellige aktører - herunder kirker - kan bidrage til en bæredygtig udvikling i landområder i Slovakiet, Letland, Tyskland, Sverige og Danmark.

FNs Verdensmål som motivation

Samarbejdet og undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i at kirker som en del af civilsamfundet må bære med på de 17 Verdensmål, som vore lande har forpligtet sig på gennem FN. Det er særligt målene omkring bæredygtig forbrug, bekæmpe klimaforandringer og at modvirke økonomisk ulighed, som har været udgangspunktet her.

Undervisningsmateriale til brug i forskellige lande og kontekster

Projektets mål har været at producere undervisningsmaterialer, som kan hjælpe med at uddanne relevante målgrupper i landområder i forskellige bæredygtigshedsproblematikker, sådan at de muligvis kan få betalt arbejde og bedre livskvalitet. Målgrupperne inkluderer indvandrere, ældre, der bor i tyndtbefolkede områder, og andre som ikke bor der, hvor der er jobs.

Materialerne er til download

Materialet består af 4 temaer, som er udarbejdet enkeltvist af de enkelte lande, men samlet i et samlet produkt. Til hvert tema er udviklet arbejdshæfter med svarnøgle samt powerpoint præsentationer.

Lærebogen med de fire temaer

1. Dyrkning af økologisk mad
For personer interesseret i subsistenslandbrug og økologisk produktion.
Produceret af den evangeliske kirke i Slovakiet.

2. Få styr på energien - bliv en klog energiforbruger.
For personer interesseret i at spare på energien i kontorsammenhænge.
Produceret af Lund Stift, Sverige.

3. Vedvarende energiløsninger for kirker og kirke-lignende bygninger.
For personer interesseret i bæredygtige varmeløsninger.
Produceret af Grøn Kirke/Danske Kirkers Råd.

4. Skov- og landområder. Kreativ og bæredygtig udnyttelse af naturlige rum.
For personer interesseret i bæredygtig skovdrift
Produceret af det evangeliske akademi i Sachsen-Anhalt, Tyskland.

Download lærebogen: Uddannelse til bæredygtig udvikling i landområder i Slovakiet, Letland, Tyskland, Sverige og Danmark.PDF

Arbejdshæfter og powerpointpræsentationer

1. Dyrkning af økologisk mad

* Arbejdshæfte: Dyrkning af økologisk mad.PDF

* Powerpoint: Dyrkning af økologisk mad .PDF

Ønskes denne som powerpoint fil og ikke pdf, skriv til: gronkirke@gronkirke.dk

2. Få styr på energien - bliv en klog energiforbruger.

* Arbejdshæfte: Få styr på energien.PDF

* Powerpoint: Få styr på energien.PDF

Ønskes denne som powerpoint fil og ikke pdf, skriv til: gronkirke@gronkirke.dk

3. Vedvarende energiløsninger for kirker og kirke-lignende bygninger.

* Vedvarende energiløsninger- webmodul

* Arbejdshæfte: Vedvarende energiløsninger.PDF

* Powerpoint: Vedvarende energiløsninger

Ønskes denne som powerpoint fil og ikke pdf, skriv til: gronkirke@gronkirke.dk

4. Skov- og landområder. Kreativ og bæredygtig udnyttelse af naturlige rum.
For personer interesseret i bæredygtig skovdrift
Produceret af det evangeliske akademi i Sachsen-Anhalt, Tyskland.

* Arbejdshæfte: Skov- og landområder.PDF

* Powerpoint: Skov- og landområder

Ønskes denne som powerpoint fil og ikke pdf, skriv til: gronkirke@gronkirke.dk

Materialerne er oversat til slovakisk, tysk, dansk, svensk og engelsk og kan findes på:

http://www.ecav.sk

http://ev-akademie-wittenberg.de

https://www.gronkirke.dk

http://www.svenskakyrkan.se

http://www.erasmus.ecav.sk


Erasmus Plus

Projektet "Education for sustainable development in rural areas in Slovakia, Latvia, Germany, Sweden and Denmark" er et Partnerskabsprojekt finansieret af EUs Erasmus+ Strategic Partnership Program. Publikationen forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. Projektet er afsluttet i 2017.

print
Tagget , ,