Grønne kirker er både for sjællændere og jyder

Kristeligt Dagblad bragte i begyndelsen af november en artikel med overskriften ’Grønne kirker er for sjællændere’. Den handlede om, at chancen for at besøge en grøn kirke er størst i Østdanmark. Det er både rigtigt og forkert. Det er rigtigt, at der procentuelt er flere grønne kirker i Østdanmark end Vestdanmark, men antallet af grønne kirker er nu størst i Jylland.

Kristeligt Dagblads lemfældige omgang med statistik

Statistik er en elastisk størrelse og man kan stort set forme statistikker efter eget ønske – og egen dagsorden. At skrive at chancen for at besøge en grøn kirke er større i Østdanmark end i Vestdanmark er således både rigtigt og forkert. Ud fra almindelig sandsynlighedsregning er det rigtigt, men tager man og ser på antallet af grønne kirker, er det forkert. Antallet af grønne kirker er størst i Vestdanmark.

FAKTA:

I Jylland er der 71 grønne kirker ud af i alt 1377 sognekirker.

På Sjælland og Lolland-Falster er der 67 grønne kirker ud af 726 sognekirker.

På Fyn er der 4 grønne kirker ud af 251 sognekirker.

Grøn Kirke:

Grøn Kirke er et initiativ under Danske Kirkers Råd og henvender sig således ikke bare til folkekirken men alle kirkesamfund i Danmark.

Formålet er at inspirere kirker til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af kirkernes tænkning og praksis både når det gælder gudstjenesteliv og energibesparelse mm.

Ligger Aarhus Stift ikke længere i Vestdanmark?

Læseren vil uvægerligt læse artiklen som om, at der er flere grønne kirker på Sjælland end i Jylland – både ud fra overskriften og artiklens indledning. Journalisten (Paul Sauer) peger på de få grønne kirker i fire ud af de fem jyske stifter. Aarhus Stift ryger simpelthen ud af artiklen – et stift med 56 grønne kirker. Tager man Aahus Stift ud af Vestdanmark bør man vel også tage Københavns eller Roskilde Stift ud af Østdanmark. Men det ville trods alt ikke give mening. Derfor er der tale om manipulerende omgang med statistikken. Regner man Aarhus Stift med til Vestdanmark – som man bør – er der ikke længere 10 ud af 1000 sognekirker som er grønne kirker, men 50 ud af 1000 svarende til 5% af alle sognekirker i Jylland.

Er de grønne kirker ligeligt fordelt i Danmark?

Der er flest grønne kirker i Aarhus Stift (56) og i Roskilde Stift (40), mens der er færrest grønne kirker i Viborg og Ribe Stift. Derfor ville det være korrekt at skrive at, der er en skæv fordeling af grønne kirker stifterne imellem, men ikke mellem Vest- og Østdanmark.

Samarbejde med stifterne

Grøn Kirke har indledt et samarbejde med Roskilde Stift, Aarhus Stift og Aalborg Stift om at udbrede kendskabet til Grøn Kirke med opfordring og inspiration til at blive grønne. Det er naturligvis helt op til det enkelte sogn, om man vil arbejde for at blive grøn kirke. Det kræver, at man opfylde 25 af i alt 48 punkter på en tjekliste, som Grøn Kirke har udarbejdet.

Af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd.

print
Tagget ,