HÅB TIL HANDLING

HÅB TIL HANDLING er et projekt med partnerskaber for spejdergrupper. Grøn Kirke sætter sammen med KFUM-Spejderne og Folkekirkens Nødhjælp fokus på, hvordan vi gennem handlinger kan skabe håb for børn og unge om fremtiden. Formålet er, at børn og unge føler sig rustet til sammen at gøre en indsats for de miljø- og klimaudfordringer, vi står over for i verden.

Foto: Anders Holm Wejse

Lige nu søger KFUM-Spejdere landet over grønne kirker til at danne partnerskaber om aktiviteter med udgangspunkt i verdensmål 12 (ansvarlig forbrug og produktion) og 13 (klimaindsats). Her kan du finde inspiration og forslag til aktiviteter.Fra madspildsmiddag til træplantningFormålet med partnerskabet er at lade børn og unge deltage i lokale miljøskaberaktiviteter, der sigter mod at øge deres følelse af fællesskab med og forpligtelse overfor naturen. Aktiviteterne spænder lige fra madspildsmiddag til træplantning med inspirerende historier fra Uganda. Nogle af aktiviteterne er egnet til større, åbne arrangementer, hvor I inviterer lokalsamfundet med, andre er egnet til, at I deltager i et spejdermøde og eksempelvis laver en barfodstur med efterfølgende fodvask sammen med KFUM-Spejderne. Her er et eksempel på nogle af aktiviteterne:1. Affaldsindsamling og andagtAffald er en vigtig ressource. I denne aktivitet skal I ud at samle affald og efterfølgende lave en andagt, der omhandler 10 lovprisninger af naturen og 10 bekymringer for naturens tilstand med affald, I har samlet i fællesskab. I kan bruge affaldet til at skabe andagtsrummet med fx ved at lave affaldsskulpturer eller samle en bunke affald, som kan symbolisere højen, hvor Jesus blev korsfæstet. Aktiviteten i dens fulde længde med forslag til bøn og miniandagt findes her2. Tak for mad!Tak for mad tager udgangspunkt i verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Her skal I med overskudsmad fra et supermarked lave en middag. Efterfølgende kan I synge en salme om taknemmelighed og holde en andagt om, hvorfor man siger ”tak for mad” – og hvem man egentlig siger det til. Aktiviteten i dens fulde længde med salme og andagt om taknemmelighed og madspild findes her3. Barfodstur og fodvaskSlip tæerne fri, og mærk hvordan kroppen vågner. Mærk den skønne og sjove fornemmelse det giver, når man oplever naturen gennem fødderne. Formålet er at mærke naturen og opdage den og sig selv som natur, og som Guds skabning, der har omsorg for naturen. Børnene kan derefter give hinanden fodvask, mens I fortæller om det budskab, som Jesus sendte, da han vaskede sine disciples fødder og fortalte dem, at de skulle ”være tjenere for hinanden og alt det, som Gud havde skabt.” Aktiviteten i dens fulde længde med forslag til tekst om fodvask findes herFind mere inspiration i det gratis hæfte: Håb til Handling her

“Plant et håb med kirken, og ryk klimaet – med vilje!”

I Uganda har kirken sat klimaet på dagsordenen, og søsætter sammen med de lokale en række aktiviteter til gavn for klimaet. De planter blandt andet en masse træer, som kan ses i videoen.

SE VIDEO OM TRÆPLANTNING I UGANDA HERI kan også plante håb, ved at lave en træplantningsaktivitet med jeres lokale KFUM-Spejdergruppe. Vi kalder det partnerskaber. Gennem partnerskabet med kirken kan I sammen rykke klimaet – med vilje.

Du kan læse mere om partnerskaberne og de andre aktiviteter herKontakt projektmedarbejder for “Håb til handling”, Mathilde Andersen, på mail mathilde@kfumspejderne.dk, hvis du ønsker at høre mere.