HÅBstomater til skabelsestiden

Skrevet af Martin Leif Ishøy

At holde livet i vore hænder. Det er noget vi gør konstant. Du har aldrig med et andet menneske (eller dig selv) at gøre uden at holde noget af dets liv i dine hænder – som en dansk teolog har formuleret det. Men det gælder også i bredere forstand. Mennesket har på det seneste opnået en uhørt stor magt over kloden med alt dens liv. Så det er i ret høj grad hele klodens liv, vi holder i hænderne. Spørgsmålet er, om vores hænder er store nok. Og om vi er indstillet på det ansvar, som vores magt medfører.

HÅBstomater er en lille, dejlig øvelse i at være opmærksomme på livets udvikling og i at tage vare på det. ”Tomatgartneren” skal tage vare på væksten – fra lille bitte frø til færdige tomater på planten. Den himmelske løn er smagen af de søde tomater.

HÅBstomater sås i september. HÅBstomater er små. HÅBstomater står i en vindueskarm. HÅBstomater vokser frem, hvor alt andet er på vej i dvale.

Noget for jer?

HÅBstomater giver mulighed for at involvere en lang række forskellige grupper og er et relationsskabende projekt. Her kan der skabes relationer mellem kirkens mange forskellige aktører. Projektet giver mulighed for gode billeder og omtale i såvel kirkernes egne kommunikationskanaler (fx. FB, instagram, kirkebladet) samt i lokal- og regionalpressen.

Konfirmandhold

Under forårets corona-prøvelser var HÅBstomater en gave til nogle hjemsendte konfirmandhold, og det kan meget passende være et bidrag til efterårets nye konfirmander. Tomaterne kan sås og passes i kirkens lokaler eller hjemme hos de enkelte konfirmander.

Minikonfirmandhold

Tomaterne kan for minikonfirmanderne være en startaktivitet, som senere bæres hjem og planterne får lov til at vokse sig store og tomaterne modne hjemme.

Det folkekirkelige børne- og ungdomsarbejde

FDFerer og spejdere kan inviteres til et forløb med skabelsesfortællinger som omdrejningspunkt. På mødeaftenen kan præsten eller kirke-kulturmedarbejderen komme og så tomaterfrø med børnene og samtidig får børnene fortællinger omkring skaberværket.

Skolesamarbejde

Tomaterne kan være led i et forløb med gentagne besøg i kirken eller præsters gentagne besøg på skolen. Med udgangspunkt i den konkrete aktivitet det er at så tomater, kan der skabes et fælles projekt, som også taler ind i skolernes opgave.

Strikkeklubben, mandeklubben, debatklubben, babysang, medarbejderne

Når de forskellige klubber mødes i sognet er det muligt at have et projekt, som giver en yderliger dimension til arbejdet. Tomaterne skaber glæde og fællesskab – der er noget at gøre sammen, når tomaterne skal vandes og plejes.

Fællestomater

Tomaterne kan være omdrejningspunkt på en sognedag, en høstgudstjeneste eller en familiegudstjeneste. Her vil aktiviteten med at dyrke tomaterne blive en del af hele sognets arbejde og dermed både give mulighed for en indendørs tomathave i sognehuset og tomaterplanter i mange hjem.

Om projektet

Ideen og produktet kommer fra BY RUM SKOLE og Tomatdatabasen.dk, som sammen har udviklet projeket som en HÅBshilsen. I al sin enkelthed sker der det, at ”Tomatgartneren”, konfirmanden eksempelvis, modtager en pakke, hvor der befinder sig nogle spændende og forskellige tomatfrø, af sorter, der ikke bliver store og som ikke skal knibes. I pakken findes desuden alt, der skal bruges for at komme i gang med at dyrke tomater, inkl. økologisk beriget jord. ”Tomatgartneren” bliver hjulpet godt på vej af en Ti Trin Til Tomat – en tomatguide, som trin for trin forklarer, hvordan man kommer fra frø til tomatplante. Desuden er TOMAT-dagbogen en del af HÅBshilsenen. Her kan man tegne og følge tomaters vækst.

I forbindelse med forårets konfirmandprojekt sagde projektleder Anette Schjødt Thorsen fra BY RUM SKOLE:

”Tomater er fantastiske at arbejde med, når det drejer sig om børn og unge. At se et lille bitte frø vokse sig til en flot tomatplante med adskillige tomater, tænker vi giver HÅB i denne her tid, hvor konfirmanderne ikke kan komme til konfirmationsforberedelse og hvor deres konfirmation nu også er udskudt til sensommeren”.

Læs mere om bestilling, projektudvikling, samt den bibelske sammenhæng her

Tagget , ,