Høstgudstjeneste med træplantning i Nordrup Kirkeskov

Søndag d. 10.september fejredes Høstgudstjeneste i Nordrup Kirke. Samme dag blev 1-årsfødselsdagen for den tilhørende 10 hektar store Kirkeskov også markeret.

Træplantning
Efter gudstjenesten servede menighedsrådet grillede pølser mv., samt øl og vand til alle, og efter et par høstsange gik menigheden i samlet flok i kirkeskoven, hvor der blev plantet en en blodbøg til en lokal markering af reformationsjubilæet.

Meget symbolsk fik kirkeværgen, Johannes Hansen, hjælp til plantningen af den opvoksende generation.

Indsamling til Plant Håb kampagnen
Dagen markerede samtidigt starten på en lokal indsamling til ”Plant Håb”, hvor ønsket er at skabe/styrke skovdriften ude i verden. Den indsamling vil forsætte de kommende måneder i kirkerne.

Jacob Broholm Møller, Sognepræst i Nordrup og Farendløse kirker​

Foto af Frederik Bjørk/ Finn Nielsen

Foto af Frederik Bjørk/ Finn Nielsen.

print
Tagget , , , , ,