Hvilken vidunderlig verden

100 grønne kirker i Danmark blev fejret ved gudstjeneste
”Det var en prædiken, som også katolikker kunne skrive under på”, kom det spontant fra to kvinder efter festgudstjenesten i Roskilde Domkirke for de første 100 grønne kirker i Danmark.

Afslutning på stiftsdag

Stemningen var god efter en lang stiftsdag sammen med kirkernes ansatte og græsrødder fra Roskilde Stift. Nu var der økumenisk festgudstjeneste for de første 100 grønne kirker i Danmark. Her var også andre kristne kirker inviteret. Og repræsentanter fra flere kirkesamfund medvirkede. Det foregik i en tæt pakket domkirke, kort før solnedgang.

Bøn mod alle fire verdenshjørner

Biskop Peter Fischer-Møller prædikede over søndagens tekst om Marias bebudelsesdag. Repræsentanter fra den katolske kirke, metodistkirken, folkekirken og International Church of Copenhagen bad bønner med klimastafetten, hvor vi vendte os mod syd, nord, øst og vest. Mod syd - med udtørret majs - blev der bedt for Sydeuropa, med deres økonomiske problemer og for Afrika med sult. Mod vest - med kaffe - blev der bedt for Sydamerika og for at gøre forskellene for rige og fattige mindre. Mod nord - med en sten fra Grønland - for vores egen verden og taknemmelighed for velstand, men også bøn for mennesker, der lider under en al for hastig eller helt skæv udvikling. Og mod øst - med en død koral - hvor Gud lod sin søn føde og med en bøn om, at Gud må vise dem fredens vej. Som bønnesvar sang vi:

"Må himlens fred følge dig, og jordens fred ligeså.

Må flodernes fred følge dig, og havets fred ligeså.

Fred som vælder ud over dig,

Fred som gror dybt inde i dig."

Grønne kirker båret frem

Vi sang salmer så det gjaldede i den fyldt domkirke, salmer som ”Dejlig er jorden”, ”Op, al den ting, som Gud har gjort” og endelig sang vi Hans Anker Jørgensens nye salme ”Som en Noas Ark for alle”. Betty og Peter Arendt gav os skøn sang og musik, mens grønne kirker blev båret frem.

Musik om Guds skaberværk

Som afslutning på gudstjenesten, bar repræsentanter fra de grønne kirker små grønne kirker frem på et bord foran alteret. Et smukt symbol på Guds vidunderlige skaberværk og vort ansvar for at tage vare på det. Gudstjenesten sluttede til trompettonerne fra sangen ”What a wounderful world” og en farverig solnedgang. En lang og berigende dag var slut. Vi kunne gå i seng og stå op til endnu en af Guds smukke dage. Nu med en større forståelse for skaberværkets skønhed og dets skrøbelighed. Og med en glæde over de mange kirker i Danmark, der tager hensyn til klima og miljø i deres hverdag som grønne kirker

Af: Jens Christian Bjørnskov, 3K-praktikant

print
Tagget