Lysabild Kirkegård er ny Grøn Kirkegård

Lysabild Kirkegård er ny grøn kirkegård

Mange af tingene der beskrives i tjeklisten, er ting vi i forvejen gør uden længere helt at tænke over det, ting der er arbejdet på gennem de sidste 15 år, der er et ønske om at kunne få kirkegården til at fremstå grøn og frodig det meste af året, især har vi intensivt gennem de sidste 5-6år arbejdet på at gøre kirkegården mere grøn, vi har her plantet store stykker til med stauder, buske og enkelte særegne solitære træer, alt sammen bi og insektvenligt og med kirkens udsmykning i baghovedet som en sidegevinst, vi har lige afsluttet et tilbud på gravsteder om at tilplante med stauder frem for sæson blomster, og vores sekundære stier er omlagt fra grus til græs på omkring halvdelen af kirkegården.

Præstegårdens haver har vi lige startet op på en storstilet helhedsplan, omkring omlægning til flere bede til gavn for dyr og mennesker, vi har i flere år allerede haft adskillige bistader stående, de får et ordentlig spisekammer fremover.

Om kirkegården

Græsset får lov at stå 
Græs er mange år siden vi har klippet i fast interval - fra den ene side til den anden, nu klipper vi hvor det trænger, når det ser højt ud - og slet ikke i et fast mønster! Vi lader de stykker græs som indeholder mange naturlige blomster stå, indtil blomsterne er visnet bort - før vi klipper. Det giver til tider et vildt udtryk, som også bliver bemærket af brugere og besøgende, så får vi en god snak om tankerne bag og ofte udveksler vi ideer, tanker og erfaringer – det giver en god samhørighed mellem sogneliv og kirkeliv.

Affaldet sorteres på kirkegården
Den helt store forskel ser vi især når der bliver sorteret affald fra kirkegården, vi har der investeret i ekstra spande og sat mærkater på i 2 kategorier ”grønt affald” som går til vores komposteringsproces som et supplement til jordforbedring og ”andet affald” som vi efterfølgende sortere groft inden det kommer videre, måske med tiden vi deler det endnu mere op?! 

print
Tagget , , ,