Nabopark på kirkens grund

Vesterbrospejderne etablerer en kreativ og moderne byhave ved Enghave kirke. Arealet er ikke stort, men ved opfindsom brug, skal der dyrkes afgrøder i stor stil sammen både spejderne, børnehavebørn, kirkens brugere og naboer.

Vesterbrospejderne ønsker at bygge en kreativ og moderne byhave ved Enghave kirke, som kan give plads og mulighed for både spejderne, børnehavebørnene, kirkens brugere og naboer til at dyrke afgrøder, mødes i nye omgivelser, være en del af et fælles og varigt projekt med naboen, opholde sig i grønne omgivelser og meget andet.

Enghave kirke har givet spejdergruppen råderet over det lille haveareal ud mod Sønder Boulevard, som henover forår og sommer vil blive omdannet til et nyt mødested for kvarterets borgere. Kvarteret vil her samles gennem haven i haven på tværs af kulturer, aldersgrupper, interesser og

socialgrupper for at passe det fælles projekt.

Ny forening med store visioner

Vesterbrospejderne er en ny forening med opstart i 2012, som lynhurtigt er blevet en stor succes med mere end 100 medlemmer og ventelister til flere hold. Gruppen har stort fokus på at bruge byens rum til sine aktiviteter. Vi har ikke en stor hytte og grund, som mange spejdergrupper udenfor byen, og vi har ikke en stor skov lige om hjørnet. Men også på Stenbroen findes der mange små lommer, som er

perfekte til aktiviteter, som mange andre ville have foretrukket en skov til.

Kartofler, ærter, gulerødder og krydderurter på stenbroen

I foråret 2014 anlagde gruppen en lille forsøgshave med alle spejderne. Den blev bygget ved Enghave kirkes lille haveområde ud mod Sønder Boulevard, og den var bygget op af paller, kasser og krukker, som blev fundet rundt om i kvarterets containere. Resultatet var fantastisk – børnene levede sig utrolig meget ind i projektet og tog ejerskab på det, og høsten bidrag med både kartofler, ærter, gulerødder, diverse krydderurter og flere andre ting. Og særligt forældrene udviste stor nysgerrighed og ville meget gerne selv stikke fingere i jorden. Det magiske ved at lægge et frø i jorden og se, at en kim skyder op, er alti.d meget tilfredsstillende

Enghave kirke var meget interesseret i en gentagelse af haveprojektet, og gruppen ville gerne anlægge en mere varig installation i år. De tog derfor kontakt til havearkitekt Boe Sallingboe fra firmaet Altan-alferne, som har været faglig sparringspartner og tegnet planen for haven ud fra gruppens ideer og drømme.

Mange formål

Der er flere formål med projektet:

- At samle kvarterets beboere

- At lære børn og unge om dyrkning og havebrug

- At besmykke en lille del af Vesterbro til glæde for alle forbipasserende

- At give alle medvirkende ansvar for deres omgivelser

Velkommen til at hjælpe med

Den første aktivitet i projektet er at etablere haven, og det vil primært ske i weekenden d. 10.-12. april. Alle kan deltage og man kan tilmelde sig her www.vesterbrospejderne.dk/tilmelding/ For at inddrage så mange som muligt i arbejdet, vil det også foregå nogle hverdagsaftener i måneden efter, hvor spejderne, kirkens børnekor og mange andre vil deltage i

aktiviteten ved at male plantekasser og så sommerens første afgrøder. På den måde bliver det hele kvarterets have og fælles projekt.

Lidt baggrund

Projektet sker i samarbejde med bl.a. Enghave kirke, Den integrerede institution i Enghave kirke, og havefirmaet Altan-Alferne. Det financieres af Områdefornyelsen på det centrale Vesterbro og Københavns Kommune og forhåbentligt flere andre.

For mere information se her

print
Tagget