Kirker tager klimaansvar

​​Kirker skal tage et medansvar for at passe på kloden og blande sig i klimadebatten, mener Danske Kirkers Råd. Og mange danske kirker melder sig under de grønne faner. Både med praktiske løsninger og ved at italesætte klimaudfordringerne i såvel menigheden som direkte i gudstjenester.


“De danske kirker skal tage aktiv stilling og bidrage til en løsning på det mest omfattende problem, verden står over for lige nu: Klimakrisen! Det er oplagt, fordi kristendom er et udtryk for forholdet mellem mennesker og skaberværket,” svarer generalsekretær Mads Christoffersen fra Danske Kirkers Råd på spørgsmålet om, hvorfor kirken overhovedet skal være en del af klimadebatten.

Næstekærlig forpligtelse
”Vi har alle sammen et ansvar. I første Mosebog står der, at vi som mennesker er sat i verden for at tage hånd om Guds skaberværk. Men lige nu ser det ud til, at vi er i færd med at ødelægge i stedet for at tage hånd om. Naturen og mennesker rundt om i verden lider på grund af forandringer i klimaet, og vi har en forpligtigelse til, med udgangspunkt i næstekærligheden, at forholde os til vores næste og hjælpe dem, som har brug for det. F.eks. mennesker der må flygte på grund af klimaforandringer som tørke eller oversvømmelser,” uddyber han.

De danske kirkers arbejde med klimaproblematikken er samlet i projekt ’Grøn Kirke’ under Danske Kirkers Råd. Her har foreløbig 198 kirker og kirkelige organisationer registreret sig som Grøn Kirke ved at vedkende sig mindst 25 ud af 48 tiltag på projektets tjekliste og derudover nedsætte et grønt udvalg.

”Tjeklisten indeholder både praktiske elementer, som brug af lavenergi led-pærer og indkøb af bæredygtig energi til opvarmning, og holdningsændrende aktiviteter og formidling, som temagudstjenester og publicering af informationsmateriale på hjemmesider og sociale medier. Mange af punkterne klarer kirkerne selv, mens andre punkter er afhængige af samarbejder med andre private og offentlige organisationer,” forklarer Mads Christoffersen.


Åndeligt supplement
Ifølge generalsekretæren kan kirken være med til at give en både nyttig og nødvendig åndelig dimension til klimadebatten.

”Klimaproblematikken hænger sammen med holdninger og menneskesyn, som måske er lettere at ændre med vores kristne engagement end med rene videnskabelige fakta. Det er noget af det, kirken kan. Og så kan den kirkelige dimension være med til at give håb i en tid, hvor udsigterne er dystre og mennesker netop har brug for noget at holde fast i,” siger Mads Christoffersen og slutter af med et citat tilskrevet Martin Luther, som ifølge generalsekretæren fint illustrerer kirkens position i debatten:

”Hvis jeg vidste, at verden ville gå under i morgen, ville jeg plante et æbletræ i dag!”

Grøn Uge i Emmauskirken
Diakonissestiftelsens Emmauskirke bakker også op om at synliggøre de nærværende klimaudfordringer, for eksempel når der hvert år i september er Grøn Uge:

”September er skabelsestid, som vi markerer ved at afholde Grøn Uge, hvor vi sammen med forskellige kirkelige organisationer, såsom Danske Kirkers Råd, der faktisk har kontor på Diakonissestiftelsen, sætter fokus på naturen og skaberværket. Hvert år under et specifikt tema. Sidste år var det FN’s Verdensmål, og året før var det madspild,” siger præst i Emmauskirken Jan Nilsson.

Men også i det små kan kirken være med til at påvirke, eller ’nudge’ om man vil, folk i en grønnere retning. F.eks. ved at vælge en ny salme som ’Usynlige’ af Hans Anker Jørgensen, der ganske direkte sætter ord på udfordringerne og behovet for at gøre noget ved dem:

”Du gjorde os til skaberværkets krone. En kvindes søn fik sæde på din trone. Du lagde klodens liv i vores hænder. Så lyt til bøn og gråd og giv os gode råd, før jorden brænder.” 6. vers af Usynlige af Hans Anker Jørgensen.


Emmauskirken også en grøn kirke
Emmauskirken er dog ikke på den officielle liste over de grønne kirker. Ifølge Jan Nilsson er det absolut ikke udtryk for, at klimadebatten ikke er aktuel:

”Vi betragter os i høj grad som en grøn kirke. Grunden til, at vi ikke er på listen, er, at vores drift bliver varetaget af Diakonissestiftelsens driftsorganisation, som også dækker husets øvrige afdelinger. Derfor har vi som kirke svært ved at svare helt entydigt på tjeklistens spørgsmål om indkøb og praktiske driftsforhold.”

Jan Nilsson føler sig dog overbevist om, at kirken ville kunne opnå Grøn Kirke-status, hvis man overførte Diakonissestiftelsens generelle miljøbestræbelser til Emmauskirken.

”Der er en stor opmærksomhed på klimadebatten på Diakonissestiftelsen og dermed også i kirken. I forbindelse med renoveringen af Emmauskirken for få år siden valgt vi derfor også optimeret opvarmning og lavenergi belysning,” siger Jan Nilsson.

​Se Grøn kirkes tjekliste her

 
Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Mads Christoffersen er generalsekretær i Danske Kirkers Råd. Foto: Jan Petersen

Præst i Diakonissestiftelsens Emmauskirke, Jan Nilsson.

print
Tagget , ,