Inspiration fra St. Heddinge kirkegård

St. Heddinge Kirkegård ligger skønt i udkanten af en mindre by tæt på Stevns Klint. Her er der to kirkegårde at passe for de 3 fastansatte gravere samt nogle ekstra hænder i særligt i sommermånederne. Den ene kirkegård er efterhånden overgået mere til park, da de gamle gravsteder bliver nedlagt, mens den anden kirkegård fungerer i mere traditionel forstand. Men fælles for begge steder er, at de drives af en kirkegårdsleder og nogle medarbejdere, som tænker bæredygtighed ind, hvor det kan lade sig gøre.

På St. Heddinge Kirkegård har kirkegårdslederen, Bitten Nørby, en særlig forkærlighed for stauder. Hvor der findes et tomt gravsted, der bliver også plantet stauder til glæde og gavn for både mennesker og insekter. Stauderne indkøbes fra en staudeplanteskole, som gerne tager plastikpotter retur, når planterne er leveret. På den måde undgås for meget plastikspild, og det kræver blot et par store sække eller en kasse at opbevare bøtterne, indtil de afhentes igen. På kirkegården sendes også oasisforme i plastik retur, idet der er taget kontakt til den lokale blomsterhandler, som er med på ideen. Kirkegårdsmedarbejderne samler plastikformere i en sæk og afleverer den hos blomsterhandleren, når den er fuld – til gengæld kan de vælge en buket eller andet til forskellige anledninger i personalestaben. Et fint cirkulært system, som ikke kræver den store indsats og som kommer alle parter til gode.

Det helt store grønne initiativ på St. Heddinge Kirkegård er kompostering. Der findes bagerst på kirkegården, gemt væk bag træer og buskads, et ca. 100 m2 stort område, hvor alt nedbrydeligt affald fra kirkegården havner. Der er en stor bunke udelukkende til grenaffald og en anden til staudeafklip, ukrudt, blade, hækafklip og andet fra kirkegården. Der havde gennem 10 år ophobet sig kompost i kæmpe bunker, men for 2 år siden fik de mulighed for at leje et harpeanlæg, som kunne knuse og sortere komposten, så jorden kunne fyldes direkte på trillebøre og køres ud til brug på kirkegården. Fremover kan denne proces gøres oftere, så ikke de samme kæmpe mængder ophober sig. Hver gang medarbejderne kører afsted med et læs til genbrugsstation, koster det 5000 kr. at komme af med det grønne affald. Lejen for harpeanlægget var omkring 10.000 kr., så det er ikke svært at se, at pengene nemt er tjent ind. Ligeledes fungerer kompostbunkerne som levested for mange småbiotoper, ligesom man får et cirkulært system op at køre, hvor det affald man generer kan bruges til kompost på gravsteder og til jordforbedring. Det er ikke alle, der har mulighed for at lave kompostering i denne størrelsesorden, men mindre kan også gøre det. ¨

På St. Heddinge Kirkegård er der kommet nye 30 års planer, som omhandler anlæggelse af naturkirkegård. Det betyder, at de lige grusstier skal sløjfes til fordel for naturstier, plantning af træer, etablering af vilde græsenge og meget mere. Her vil den hjemmelavede kompost og grenflis komme til god brug også i anlæggelsen af stier og ved træplantning.

Tagget ,