Korsvejskirken er ny grøn Kirke

Den første nye, grønne kirke i 2019 er Korsvejskirken i Kastrup. De gennem halvandet år arbejdet frem mod at kunne opfylde så mange punkter på tjeklisten som muligt, nemlig 41 ud af 48 punkter. Der er også nedsat et grønt udvalg, som har holdt møder og planlægger konkrete arrangementer i tilknytning til det grønne arbejde.

Korsvejskirken har ingen kirkegård og dermed også mindre udearealer end andre folkekirker måske har, men det har ikke fjernet deres fokus fra dette område. Udover deres engagement i de andre grønne områder, såsom kirkens liv, deres måde at informere og kommunikere på, forankringen af det grønne arbejde, kirkens indkøb og energiforbrug, så har processen med at blive grøn kirke konstant genereret nye ideer for det grønne udvalg. Derfor har de i kirken nu store stueplanter i fællesrummet, de har plantet et æbletræ og etableret en køkkenhave, hvor både ulveungerne og konfirmanderne er involveret i ”fra-jord-til-bord-til-mave”, hvor de bruger egne produkter ved sammenkomster i kirken. Det være sig alt fra kartofler, tomater, gulerødder og squash. Ligeledes er der etableret et udvalg og indkøbt haveredskaber til dem, der benytter sig af det. Der er blevet opsat en regnvandstønde, og fremover til kirken også sortere i bioaffald, fordi kommunen udvider til et mere miljøvenligt affaldssystem.

Kirken ønsker også at øge fokus på større biodiversitet og har blomsterfrø og biavl på bedding, så insekter, fugle og andre dyr også bliver tilgodeset.
 
I kirkens årlige pinsegudstjeneste og høstgudstjeneste er skaberværket i centrum. Klima og miljø indgår centralt i konfirmationsforberedelserne og i ulvetimerne. I deres månedelige kirkeinformation på hjemmesiden og i lokalaviser er disse temaer ligeledes også nævnt. Der har været afholdt en temadag efter gudstjenesten, hvor Roskildes biskop Peter Fischer-Møller talte om Grøn Kirke, direktør Raymond Skaarup fra Tårnby forsyning og medlem af det grønne udvalg Einer Lyduch talte om klima- og miljøindsatsen. Der vil være et tilsvarende arrangement igen i Maj

Desuden samler kirken både briller og mobiltelefoner ind, så de kan genbruges, og de deltager i årlige indsamlinger med Folkekirkens Nødhjælp, Grøn Kirkes samarbejdspartnere. 

Kontaktperson: Einer Lyduch

Læs mere om kirken her

Januar 2019print
Tagget , ,