Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense opfylder 26 af de 48 punkter i tjeklisten og kan derfor kalde sig Grøn Kirke. Menighedsrådet har arbejdet med tjeklisten og udpeget styre/arbejdsgruppe.

Handlingsplan
Styregruppen har udarbejdet handlingsplan for processen, som bl.a. betyder opdeling af tiltagene i 3 grupper:

1. handlingsorienterde tiltag - primært det vi gør allerede eller hurtigt kan igangsætte

2. procesorienterede tiltag, som tager tid at implementere

3. ønskværdige tiltag.

Ligeledes har gruppen besluttet at mødes 1 gang hver måned. Desuden har gruppen fordelt arbejdsområderne mellem sig og lagt plan for, hvorledes processen holdes igang og hvordan menigheden bliver inddraget.

Udfordringer på vejen

Nogle af udfordringerne er:

-at få det gjort nærværende for menigheden så flest mulige får ejerskab

-økonomi

-at ændre gamle vaner og få andre til at gøre det samme

-synlighed, synlighed, synlighed

-koordinering og kommunikation, f.ex. hvem gør hvad

-at inspirere og informere i stedet for at påtvinge
 

Kontaktperson: Elizh Maria Hansen

Læs mere om kirken her

Maj 2011

print
Tagget ,