Nykøbing Sjælland Kirke

Nykøbing Sj. Kirke påbegyndte arbejdet med at blive grøn kirke i foråret 2012 og opfylder for nuværende 26 punkter og har specifikt yderligere 3 i støbeskeen, samt prioriteret de resterende punkter i 2 grupper: dem vi vil arbejde hen imod, og dem vi af forskellige grunde ikke er optagede af for nuværende.

Det har været en enkel proces, hvor ansatte og råd sammen har fundet frem til, hvor grøn vores profil i forvejen var og hvilke af punkterne på listen, vi fandt det rimelige og realistiske at fokusere på. Nogle viste sig enkle, mens andre kolliderede med andre hensyn end de miljømæssige.

Det har været lærerigt at se et abstrakt forløb forvandle sig til noget, som havde direkte indflydelse på alle dele af kirkens drift: kontorer, kirkegård, frivillige, bespisning og i det større: økonomi og æstetik.

Læs mere om kirken

22. oktober 2012

print
Tagget ,