Pilgrimsvandringer for klimaet


Over hele verden markerer kristne i de kommende uger og måneder, at der er behov for en ambitiøs klimaaftale, ved at deltage i klimapilgrimsvandringer.

En stafet i form af en flaske med vand har begyndt sin ’vandring’ i Svalbard i juni og bliver nu bragt ned igennem Danmark til Tyskland på sin rejse mod klimatopmødet i Paris i december. Samtidig er der arrangeret lokale vandringer over hele landet, hvor der ligeledes medbringes en flaske vand, der overdrages i Flensborg for at fortsætte mod Paris.

Biskop Peter Fischer Møller siger om klimapilgrimsvandringerne:

flaske klimapilgrimsvandring

”Livet på jorden er et mirakel, og dette mirakel har vi mennesker takket være vores evne til at tænke og tale fået et ansvar for at værne om. Gud har vist os stor tillid, og vi må tage opgaven alvorligt. Vi er bekymrede for de menneskeskabte klimaforandringer og forringelsen af levevilkårene for planter, dyr og mennesker. Ved at deltage i en klimapilgrimsvandring besinder vi os på ansvaret og overvejer, hvordan vi kan bidrage til at værne om den klode vi bebor og de mennesker, der lider mest under klimaforandringerne. ”

Der medbringes vand på pilgrimsvandringerne, da vandet er et symbol på klimaforandringerne, og hvor afhængige vi er af naturens fine balance.

Vandringerne finder sted for at understrege, at der er brug for handling. Klimaforandringerne har dybt alvorlige konsekvenser i mange dele af verden, og når verdens lande mødes senere i år kræver det ambitiøse tiltag at standse de massive klimaforandringer.

Forskning peger på, at udslip af drivhusgasser bidrager til, at den globale temperatur stiger. Med den stigende temperatur vil vi opleve klimaforandringer i form af flere og stærkere storme, uforudsigelig tørke, og ødelæggende oversvømmelser. Folkekirkens Nødhjælp ser tydeligt i sit arbejde, hvordan disse forandringer rammer de mest udsatte i verden hårdest.

”Som bistandsorganisation møder vi effekterne af en stigende global temperatur hver dag. Der er brug for katastrofeforebyggelse og en omstilling af landbrug og udvikling, så vi sikrer en bæredygtig udvikling, ” siger Birgitte Qvist Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Men forskningen og den teknologiske udvikling peger også på at der kan findes løsninger, og at det ikke er for sent at gøre noget.

”Det er ikke for sent at nedsætte vores CO2-udslip, og vi har stadigvæk et stærkt håb. Et håb om, at vi i fællesskab kan gøre en forskel og ikke mindst at politikere viser vej og tager ansvar. Et håb om at vi også hver især som mennesker og som kristne ser på hvad vi selv kan gøre for at bidrage til en grønnere udvikling”, siger biskop Peter Fischer-Møller.

Pilgrimsvandringerne er en del af et globalt initiativ, hvor mennesker fra hele verden deltager. I Afrika vil en cykelkaravane køre gennem kontinentet mod Paris.

”Klima forandringerne er en global udfordring hvor alle er nødt til at bidrage. Det er Guds skaberværk som er på spil, og vi må alle tage vores del af ansvaret for at stille om til en bæredygtig udvikling, ” siger biskop Peter Fischer Møller siger.

Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen uddyber:

”At vise, at vi i Danmark bekymrer os og vil handle på vores bekymring er et vigtigt signal at sende. Jeg har selv gået som pilgrim ved Santiago de Compostella og det at gå og overveje sin egen plads i verden – sammen med andre – kan være en kilde til stor forandring. ”

Del af en global kampagne

Bag den danske kampagne står organisationer som Grøn Kirke, Areopagos, Folkekirkens Nødhjælp og Korsvej Danmark. Pilgrimsvandringen er del af den globale kampagne ”ACT now for climate justice”, som Folkekirkens Nødhjælps globale alliance, ACT Alliance, står bag. Som en del af kampagnen indsamles underskrifter for større klimaambitioner ved klimatopmødet. Målet er en million underskrifter globalt, og i Danmark kommer de, som deltager i pilgrimsvandringen, også til at bidrage. Formanden for ACT Alliance klimaarbejde, Mattias Söderberg, siger: ”Vi er mange rundt om i verden, som tager klimaforandringerne alvorligt. Gennem pilgrimsvandringer og underskrifter vil vi vise verdens ledere, at der findes en vilje til forandring. ” Underskrifterne afleveres til FN’s klimachef op til klimatopmødet i Paris i december.

Se mere på Grøn Kirkes hjemmeside for at se om der er en vandring i nærheden af dig – og få inspiration til at arrangere en selv. Lad os vandre sammen i håb for verden. Gå med!

Kontaktinformation

Hanna Smidt, Grøn Kirke: gronkirke@gronkirke.dk

Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp: 29700632
print
Tagget