Plant håb ideer

Himmelske dage

Tips og ideer

- Lav træplantning sammen med andre i lokalsamfundet: andre kirker, kommunen, skolen, børnehaver, vuggestuer, osv.

- Hold en tale. Fortæl om, hvorfor I gør det og tal både om det naturen giver til os mennesker, grundvandet, insektlivet mm. Og også den symbolik der er i at plante liv og håb, hvor der kan være håbløshed og modløshed.

- Lav en indsamling til træplantningerne  gennem Folkekirkens Nødhjælp

- Giv et børnekor grønne t-shirts på og få dem til at synge en af de mange sange, der omhandler natur, håb og skaberværket.

- Plant træ, busk, blomster. Invitér en kendt person (eller flere) i lokalsamfundet til at plante. Det kan være en person, der har gjort meget for klima og miljø eller et barn.

æble

Brug æblernes symbolik

- Servér hjemmepresset most, når I planter æbletræer.

- Lej en mostpresser og tibyd de fremmødte at tage deres æbler med, som så kan mostes.

- Lav æbleværksted med børnene

- Lad dig inspirere af æblet - æblemeditation​

Hassel

Hvad skal vi plante?

- Grøn Kirke anbefaler, at plante hjemmehørende træer, buske eller andre planter og dermed imødekomme miljøhensyn og biologisk mangfoldighed. At skabe bedre betingelser for dyr og planter er en måde at drage omsorg for den sårbare natur.

- Æbletræer: Hvis I vil plante æbletræer, der er hjemmehørende i Danmark, er der inspiration at hente fra Pometet, som er en æblesamling, drevet af Københavns Universitet. Her er information at hente om de forskellige sorter, hvornår de høstes mm.
Se mere på pometets hjemmeside

- Træer og buske: Pometet har en sortsliste over forskellige frugttræer og bærbuske.
Se sortslisten her

- Naturstyrelsen har lavet et hæfte om danske, hjemmehørende arter af fx træer. Se hæftet her

- Grønne livsrum: Det er ikke alle steder, det giver mening at plante træer. Det kan være, at der ikke er plads, hvis man f.eks. kun har en plantekasse på et lille areal til rådighed. Det kan være, at det på kirkegården er mere oplagt at etablere et staudebed med blomster til alteret eller et pluk-selv bed til børn. Måske er der mulighed for at etablere blomstereng. Måske giver det bedre mening at plante frugtbuske til aktiviteter med børn. Der kan være flere hensyn, man gerne vil imødekomme. For at bidrage til mere biologisk mangfoldighed og f.eks. flere insekter, er det oplagt at plante blomster. For mere inspiration til, hvilke urter man kan plante, er der inspiration at hente fra Vegtech's hæfte om hjemmehørende urter.
Se et hæfte om hjemmehørende urter her

- Har I allerede træer, som fortjener at blive stående, så overvej at få dem registreret som evighedstræer.
Læs mere om evighedstræer

Kirkernes jorder

Få yderligere inspiration til, hvordan man kan bruge kirkernes arealer til bæredygtige og sociale formål.
Læs inspirationshæftet her