Ry Kirke

​Initiativet til grøn kirke i Ry går tilbage til sommeren ’07, hvor et menighedsrådsmedlem satte ’grøn politik’ på dagsordenen, hvilket var foranlediget af tændt lys ved sognehuset sent om aftenen og ikke en mutters sjæl i nærheden.

Miljøpolitik for kirken

Det har udmøntet sig i en egentlig politik, som nu er vedtaget efter flere gange at have været på dagsordenen, samt efter en grundig gennemgang af dagligdagens energiforbrug og miljøbelastning (v. Carsten Vejborg, energi- og miljøvejleder ved Energitjenesten).

Tankerne bag er derfor ikke i egentlig forstand teologiske eller kristne (om end forpligtelsen vel at mærke sagtens hos det enkelte medlem kan være kristent motiveret).

Ideen har ganske enkelt været så omhyggeligt som muligt at varetage også kirkens hverdag med så lille en miljøbelastning som muligt, samt at tænke denne tanke videre til mennesker, inkl. kirkens medarbejdere, dens indkøb og disse indkøbs sammenhæng med produktion og produktionsvilkårenes baggrund for mennesker og miljø.

Miljø er mennesker
At tænke alt fra strømforbrug og kontorartikler til kirkegårdens drift ud fra en miljøtanke skal derfor gøres til vane hos medarbejderne. Det er derfor vigtigt at miljø ikke bare er skrækscenarier og klimaforandring, men at miljø også forstås som mennesker, både i forhold til arbejdsmiljø og legemlige trusler, fx fra sprøjtegift – hos os og hos diverse producenter.

Miljø-manual for Kirken

Vi har derfor ladet energikonsulentens anbefaling udmønte i et manual med generel indledning og specifikation af vigtige indsatsområder for de enkelte faggrupper i kirkens regi. Tanken bag denne er simpelt hen at gøre det til hverdag og god vane, så det ikke ligger som en særlig belastning for indkøb og arbejdspraksis. Dette manual og dens virkninger har vi så vedtaget at introducere for medarbejderne ved hjælp af førnævnte konsulent.

Ingen teologiske overvejelser

Teologisk har det ikke været meningen at kirken skulle gå foran eller have en særlig forpligtelse, men det har været tænkt som en almenmenneskelig forpligtelse til at løfte vores del af ansvaret. Derfor har vi også været noget henholdende i forhold til Grøn Kirkes liturgiske del.


Kontaktperson: Sognepræst Jesper Hanneslund

Ry Kirkes hjemmeside

Oktober 2008

print
Tagget ,