Samarbejdsprojekt mellem kirker og spejdergrupper

"Miljøskaber" er et projekt, som KFUM-Spejderne laver i samarbejde med Grøn Kirke. Projektet har fokus på de menneskeskabte klimaudfordringer, og vil hjælpe kirker og spejdergrupper til at samarbejde om aktiviteter, der hjælper unge til at tage ansvar for vores natur og miljø.

‘Miljøskaber’ er optaget af at give kirken på landet en ny rolle og nyt liv. Vi vil tage børn og unges bekymring for miljøet alvorligt. Vi ønsker at skabe en ny meningsgivende relation mellem kirken og børn og unge. Ligeledes ønsker vi at ”gøre kirke” uden for kirkerummet, ved at finde en fælles forståelsesplatform som her bliver miljøet og naturen.

Projektet indeholder flere delprojekter. En frivillige projektgruppe udformer aktiviteter, som kan laves af spejdergruppe i samarbejde med lokale kirker. Materialet vil først blive testet af ti grupper, og vil i 2016 sendes ud til alle landets grupper.

De ti testgrupper kommer til at indgå i partnerskaber med grønne kirker. Disse grupper skal bruge de udviklede aktiviteter og opfinder også selv nyt. De vil inddrage både spejdere og ikke-spejdere i deres aktiviteter.

For at kunne få endnu flere til at tage hånd om miljøet, vil der i efteråret 2015 afholdes et kursus, hvor der uddannes forandringsagenter. Der vil her bl.a. være fokus på ledelse, aktivitetsudvikling, samt hvordan at tro og miljø kan kobles.

Vil I være med?

Er i som Grøn Kirke interesseret i at være med til dette samarbejdsprojekt med en lokal spejdergruppe, så kontakt gronkirke@gronkirke.dk


miljøskaber
print
Tagget , , ,