SKABELSESTID 2016 – fokus natur og vand

Fokus på naturI 2016 sætter vi fokus på naturen og hvordan vi ser den og bruger den i kirkerne. Naturen kan vække taknemlighed og nærmest beruselse, når vi oplever dens storhed, ødselhed, frugtbarhed. Forårets tidlige løgvækster, forsommerens eksplosive vækst, overraskelsen, når bøgetræerne og -hækkene pludselig står helt lysegrønne. Glæden, når man høster de første radiser og andre af jordens gaver henover sommeren. Glæden, overraskelsen, overvældetheden og taknemmeligheden kan føre til omsorg for skaberværket. Et ønske om at passe på naturen og at også fremtidige generationer får glæde af den.

Både i kirken og derhjemme tager vi naturen med ind i f.eks. buketter og potteplanter. Vi tager naturen ind, nyder dens skønhed og nyttige evner, vi pynter med den og henviser på den måde til den. Vi afspejler skabelsen udenfor og henviser måske også dermed til Skaberen. Derfor vil vi opfordre i denne skabelsesperiode til at overveje, hvordan vi som kirke bruger naturen i kirken. Hvad fortæller vi med den måde vi pynter? Det kan gøres på forskellige måder, og her lidt følger inspiration.

Download materialet for 2016

Tilbage til Skabelsestidenalterbord lumsås kirke bo nygaard

Foto: Bo Nygaard

vandhane pixabay

Vand – og klimaretfærdighed

De globale klimaændringer og mange miljø- og naturproblemer hænger stærkt sammen med vores forbrug og adfærd i de rige dele af verden gennem mange år. Direkte eller indirekte leder disse problemer til udnyttelse, uretfærdighed og ulige relationer både i forhold til Gud og i forhold til andre mennesker og medskabninger. Det er ikke nemt at rumme, hvor global verden er og hvor stor påvirkning vores hverdagsforbrug af rejser, madvarer, tøj, IT, dingenoter har på mennesker, dyr og planter på den anden side af kloden. Men ikke desto mindre, er det den virkelighed som vi lever og kirken kan være med til at sætte ord på problemerne, dilemmaerne og pege på håb, ansvar og handlemuligheder.

Overvej at sætte fokus på klimaretfærdighed ved at holde en gudstjeneste med fokus på klimaretfærdighed og vand. Vand er livsvigtigt for alle arter, men mange steder i verden lider mennesker, dyr og planter under både for meget vand (oversvømmelser) og for lidt vand (tørke). Vand er et tema i bibelen og ikke mindst dåben.

Foto: Bo Nygaard

Alterbordet

I skabelsestiden kan det give mening at overveje vores forhold til naturen og hvordan vi bruger den, f.eks. på alterbordet, som jo pyntes med blomster og planter hver uge. Blomsterne minder os om naturen og om deres skaber. Hvor kommer blomsterne fra? Hvordan er de dyrket? Hvor langt er de blevet transporteret? Hvilke bekæmpelsesmidler er der blevet brugt ved dyrkningen? Undersøg om I selv kan dyrke og arrangere blomsterne. Eller spørg hos jeres lokale blomsterhandler om de vil tænke det bæredygtige aspekt med – og skaffe økologiske blomster, lokale, hjemmehørende arter osv.

Få inspiration til et bæredygtigt alterbord her

Tilbage til Skabelsestiden

Inspiration – aktiviteter med vand

Pynt med vand Vand er også natur og man kan sagtens pynte op med vand. Sæt et hjerte af is på alterbordet som et symbol på polerne, der smelter. Stil mange små flasker med forskellige mængder vand – og måske også forskellige typer (rent, grumset, forurenet osv) på alteret. Vand med fisk i. Og blomster. Fyld evt. reagensglassene på kirkebænkene op med vand.

Gudstjeneste om vandI 2015 holdt man en gudstjeneste i Skeby Kirke om vand. Se billeder og få inspiration her

Få inspiration i Miljøskaber-materialet om Noa og dåb: www.spejdernet.dk/miljoeskaber side 17 og https://spejdernet.dk/aktivitet/gennem-vandet-sikkert-i-havn.

Se mere om Miljøskaber og aktivitetsforslag her Pas på vandet: skift engangskludene ud med miljørigtige klude.De klassiske pastelfarvede engangsklude indeholder 20% polypropylene – en plastiktype, som afgivet mikroplastik ved brug of vask. Mikroplastikken hvirvler rundt og kan havne i kroppen, det omgivende miljø og vandet.Få gode råd til at undgå at sprede mikroplast

KLUMMER, TIPS OG IDEER 2016

Tilbage til Skabelsestiden