Studietur om bæredygtig og social brug af kirken jorde

Af: Martin Ishøy

Den 25. august var 29 mennesker fra Roskilde stift og Danske Kirkers Råd på en inspirerende studietur til egnen ved Slagelse, Sorø og Ugerløse for at opleve eksempler på bæredygtig og social brug af kirkens jorde.

Studieturen knyttede til det projekt om ”Kirkens Jorde”, som Grøn Kirke har kørt det seneste år, og som netop har handlet om gode måde at bruge kirkejorden på.

Haverefugiet: naturens re-kreative potentialer

Vi besøgte Haverefugiet uden for Sorø, som strengt taget ikke er kirkejord, men til gengæld fremragende inspiration til, hvordan et mindre jordlod kan anvendes socialt og bæredygtigt. Vi så hvor meget man kan opnå med små midler og vedholdenhed, og mødte en oplagt slags samarbejdspartner for menighedsråd.

Haverefugiets leder tog os efterfølgende med til den nærliggende skov, og forklarede om alle de i ordets egentlige forstand rekreative og opbyggende potentialer, skoven byder på. Budskabet var klart: hvis nogen bør arbejde på ”re-kreation”, altså gen-skabelse af menneskers indre fred og styrke, må det være kirken. Der var inspiration til mange sogneinitiativer om at hjælpe os alle til at blive mere hele mennesker.

Uggerløse: fra stubmark til rekreativ kirkeskov

Fra skoven ved Sorø kørte vi til Ugerløse, hvor menighedsrådet for nyligt har etableret skovrejsning på en mark. Fascinerende at forestille sig hvordan den tidligere stubmark en gang i fremtiden vil være forvandlet til en netop rekreativ kirkeskov. Det var stærkt opmuntrende at høre, hvordan menighedsrådsformand Niels Weinreich og de andre ildsjæle var begyndt med en vision, var kommet igennem hele den forvaltningsmæssige og juridiske jungle og nu kunne glæde sig over velgjort gerning – og over alle de muligheder, fremtiden bød på for frivilligt engagement og gode anvendelsesmuligheder for den opvoksende kirkeskov.

Se mere om kirkeskoven

Klosterhave: engagement af frivillige til et åndehul i byen

Dagen sluttede i og ved Sankt Bendts kirke i Ringsted, hvor sognepræst Hanne Vesth fortalte om kirkens kloster-/urtehave, anlagt i højbede og passet af frivillige. Et stort aktiv, der både understreger sammenhængen mellem kirken og alt det der gror, engagerer frivillige, og giver byens borgere et åndehul, hvor sjælen kan finde ro blandt velduftende urter. Også det var både opmuntrende og god inspiration for mange menighedsråd.

Dagen sluttede med en andagt og et gruppearbejde, hvor vi delte oplevelser og formulerede gode ideer, som vi hver især kunne gå videre med i vores menighedsråd.

Forhåbentligt er du blevet inspireret til at gøre det samme!

Baggrund

Studieturen blev arrangeret af Grøn Kirke, i samarbejde med Roskilde Stifts grønne stifsudvalg, med støtte fra Friluftsrådet. Turen gik til Haverefugiet i Sorø (en terapihave for stressramte), Ugerløse kirke-skov og Klosterhaven ved Sankt Bendts Kirke i Ringsted. De tre initiativer er beskrevet i inpirationsmaterialet “Kirkernes jorder kan skabe fællesskab”, som er udarbejdet af Grøn Kirke, og kan læses her.

Formålet med studieturen var at fremme viden, spørgsmål og samtaler hos deltagerne, og bidrage til nye ideer og drømme for kirkernes jorder.

Turen blev støttet af Friluftsrådet

Studietur Kirkens Jorder
Studietur Kirkens Jorder
Studietur Kirkens Jorder
print
Tagget , ,