Tænk på miljøet, hvis du er kristen

Kan man være et miljøsvin og samtidig være en god kristen? Et provokerende spørgsmål, der er trukket skarpt op, men alligevel er det et af de spørgsmål, som Ulrik Becker Nissen, der er lektor i teologisk etik ved Aarhus Universitet, forsker i. Artikel fra aarhusstift.dk

”Meget af klimatænkningen hænger sammen med helt centrale teologiske grundanskuelser, som på forskellige måder kan føres tilbage til, at vi dels er en del af den verden, natur og skaberværk, som Gud har sat os i. Og dels det at vi har et forvalteransvar for klimaet og naturen. Dette ansvar gælder ikke bare for vores menneskelige medskabninger, men også ikke-menneskelige medskabninger, altså dyr og planter,” fortæller Ulrik Becker Nissen. Ulrik Becker Nissen er lektor i teologisk etik ved Aarhus Universitet

Retfærdigt overfor mennesker i udviklingslandene?

Populært sagt forsker Ulrik Becker Nissen i, hvad man kan kalde ’grøn teologi’, altså teologiens sammenhæng med klima og miljø. Og et af argumenterne for, at kristendommen overhovedet hænger sammen med, hvordan vi opfører os i naturen, er næstekærligheden.

”Kristendommen bliver tit kritiseret for at være antropocentrisk (tanken om, at mennesket er selve formålet med skabelsen, red.), men man kan sige, at der også er noget positivt i antropocentrismen, også i forholdet til klimaet. Hvis man går til klimaspørgsmålene ud fra, at det primært er ens medmenneskers ve og vel, som ligger en på sinde, så kan man sige, at der er en række retfærdighedsmæssige argumenter, der kommer i spil – ikke mindst i forhold til mennesker fra udviklingslandene.”

Kristne har pligt til at tænke på verden omkring dem

”Et af de spørgsmål der melder sig, er, om der er en retfærdig fordeling af verdens ressourcer? Den måde, som mange af os i Vesten lever på, er afhængig af en skævvridning af ressourcer i forhold til andre lande og fremtidige generationer. ,” forklarer Ulrik Becker Nissen.

Og derfor mener Ulrik Becker Nissen, at vi som kristne også har en pligt til at tænke på, hvordan vi behandler madspild, prioriterer vores fødevarer, udledning af miljøskadelige stoffer, og i det hele taget tænker på, hvordan vores opførsel indvirker på verden omkring os.

”Det at tage vare på de ressourcer som er blevet betroet os, kan begrundes filosofisk, men også teologisk ved at sige, at Gud har lagt skaberværket og dets ressourcer hen til os, for at vi skal tage vare på dem. For mig er det vigtigt at pege på, at ansvaret for klimaet er et centralt teologisk emne. Jeg vil koncentrere mig om måden at tænke klima og kristendom på, og vise at ansvaret for skaberværket er en central del af den kristne teologi,” slutter Ulrik Becker Nissen.

Af: Bo Billeskov Grünberger

Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Grøn Kirkes holdning på området.

Ulrik Becker Nissen er lektor i teologisk etik ved Aarhus Universitet

print
Tagget ,