Elvarme Præstegård

ELVARME I PRÆSTEGÅRD

Elvarme

Hvis hele præstegården er opvarmet med elvarme, bør det overvejes at installere en anden form for opvarmning, enten med varmepumpe eller med fjernvarme, hvis dette er en mulighed.
Elvarme er en dyr form for opvarmning sammenlignet med de nævnte alternativer.

Elvarme på loftet?

Nogle, især ældre præstegårde har loftrum eller små birum, som er elopvarmede. Det er typisk rum, som er indrettet til beboelse, arkiv eller lignende på et senere tidspunkt end resten af bygningen.
Her kan elvarme være en fornuftig løsning, hvis formålet primært er at frostsikre rummet, eller hvis forbruget i det hele taget er meget lavt. Hvis rummene ofte eller måske konstant opvarmes til normal komforttemperatur, bør det undersøges, om der er mulighed for at opvarme rummene med bygningens centralvarmeanlæg.

 

Økonomi

Elvarme koster som udgangspunkt ca. 2,10 kr. pr. kWh og er dermed den dyreste form for varme. Med et centralvarmeanlæg tilkoblet fjernvarme eller varmepumpe vil varmeregningen typisk være 40 – 70 øre pr. kWh varme.