OM ELVARME

Er elvarme vedvarende energi?

En større og større andel af elforbruget i Danmark dækkes af vindenergi. I 2015 blev over 42 % af det samlede elforbrug dækket af vindenergi. Hertil kommer bidraget fra solceller og elproduktion baseret på biomasse, således at mere end 50 % af det samlede elforbrug er baseret på vedvarende energi.

Tallet vil være stigende i de kommende år, dels pga. udbygning af vindkraften, dels fordi en række kraftværker omstilles fra kul til biomasse. Det resterende elforbrug dækkes af kraftværker, som anvender fossile brændsler, især naturgas og kul.

Elvarme kan således ikke defineres som 100 % vedvarende energi, men pt. som godt 50 %.

Bedre overensstemmelse mellem produktion og forbrug
– den store udfordring

Produktionen af el fra vindmøller og solceller varierer fra dag til dag. Omvendt er vores forbrug mere forudsigeligt, men det varierer meget i størrelse i forhold til tidspunkt på dagen og tidspunkt på ugen og i forhold til højtider mv.

Den store udfordring er at få produktion og forbrug til at passe bedre sammen.

  

Rørovn under kirkebænk

Elvarme i kirke. Rørovn under bænk. Foto: Carsten Vejborg