Fjernvarme Kirke

FJERNVARME I KIRKE

Fjernvarme

Fjernvarme er en udbredt og billig opvarmningsform. De fleste kirker, som ligger i byområder, hvor der har været fjernvarme i mange år, er allerede tilsluttet. Nogle steder har byerne udviklet sig og er vokset ud omkring de nærmest liggende landsbykirker. En del af disse kirker er endnu ikke på fjernvarmen, men er fortsat opvarmet med olie eller elvarme.

Hvis kirken ligger indenfor et område, hvor der er mulighed for tilslutning af fjernvarme, er det ikke tilladt at udskifte oliekedlen til en ny oliekedel. Der er ikke nødvendigvis krav om tilslutning til fjernvarmen, med det vil være det mest oplagte.

Hvis kirken er opvarmet med elvarme, bør det overvejes at konvertere til fjernvarme. Der vil være tale om en stor investering, da hele varmeanlægget skal udskiftes. Om dette er rentabelt afhænger i høj grad af, hvor meget kirken er i brug. Hvis kirken er i brug flere gange om ugen, vil det sandsynligvis kunne betale sig.

Kirker med kombineret fjernvarme og elvarme

En del bykirker har kombineret fjernvarme og elvarme, således at fjernvarmen står for ”den daglige” opvarmning og elvarmen står for komfort-varmen i forbindelse med gudstjenesterne.
Dette kan være en rigtig udmærket løsning, men risikoen er, at elvarmen gradvist ”overtager” en større og større del af opvarmningen, da den er lettere at styre. Flere steder opleves at elvarmen udgør 60 – 70 % af det samlede energiforbrug, hvor det ideelt burde være 15 – 20 %. Fjernvarmen koster typisk kun 25 – 50 % af prisen på el pr. kWh varme, så fjernvarmen bør udnyttes mest muligt.

Økonomi

Prisen på fjernvarme er forskellig fra fjernvarmeværk til fjernvarmeværk, men den ligger typisk mellem 0,50 – 1,00 kr. pr kWh varme. Hertil kommer de faste afgifter og eventuelt strafafgift, hvis afkølingen af fjernvarmevandet ikke er tilstrækkelig. De faste afgifter udregnes på forskellig vis, men vil ofte udgøre mellem 4.000 og 10.000 kr. årligt.
I forbindelse med installation af fjernvarme betales en tilslutningsafgift, som også er forskellig fra fjernvarmeværk til fjernvarmeværk, typisk 20.000 – 40.000 kr.

Eksempel

Saksild Kirke får installeret fjernvarme i stedet for oliefyr. Samtidig ombygges varmeanlægget fra kalorifere til konvektorer under bænkene og langs væggene.
En af udfordringerne er at finde plads til mange og store nok konvektorer, således at kirken kan opvarmes efter de fremtidige temperatursæt (60˚C i fremløbstemperatur og 30˚C i returtemperatur).

Kirke

  


Læs mere:

Kirkeministeriets varmecirkulære: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628

Energistyrelsen om fjernvarme: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme