Fjernvarme Præstegård

FJERNVARME I PRÆSTEGÅRD

Fjernvarme

Fjernvarme er en udbredt og billig opvarmningsform. De fleste præstegårde, som ligger indenfor fjernvarmeområderne er allerede tilsluttet. Hvis der er tale om et nyt fjernvarmeområde, kan det forekomme, at præstegården endnu ikke er tilsluttet. Hvis præstegården er opvarmet med olie, er det ikke tilladt at udskifte oliekedlen til en ny oliekedel, når den gamle er udskiftningsklar. Nogle steder vil der være krav om tilslutning til fjernvarmen, andre steder vil det i princippet være tilladt at installere varmepumpe eller træpillefyr. Hvis der er mulighed for tilslutning til fjernvarmen, så bør dette klart foretrækkes. Det vil på den lange bane være den billigste og mest driftssikre løsning – og samtidig den mest samfundsøkonomiske løsning.

Ændringer af varmeanlægget?

Ved konvertering fra olie eller naturgas til fjernvarme, vil der normalt ikke være behov for de store ændringer af varmeanlægget ud over, at kedlen erstattes af en fjernvarmeunit og enten varmeveksler eller varmtvandsbeholder til det varme brugsvand. Hvis det viser sig, at det er vanskeligt at opnå en tilfredsstillende afkøling af fjernvarmevandet, kan det imidlertid være nødvendigt at foretage visse ændringer, eksempelvis udskiftning af termostatventiler og eventuelt små radiatorer. Hvis der er tale om et ældre 1-strengs anlæg, vil det være en fordel at ombygge til 2-strengs, både komfort- og energimæssigt, men det er ret bekosteligt.

 

Økonomi

Prisen på fjernvarme er forskellig fra fjernvarmeværk til fjernvarmeværk, men den ligger typisk mellem 0,50 – 1,00 kr. pr kWh varme. Hertil kommer de faste afgifter og eventuelt strafafgift, hvis afkølingen af fjernvarmevandet ikke er tilstrækkelig. De faste afgifter udregnes på forskellig vis, men vil ofte udgøre mellem 4.000 og 10.000 kr. årligt.
I forbindelse med installation af fjernvarme betales en tilslutningsafgift, som også er forskellig fra fjernvarmeværk til fjernvarmeværk, typisk 20.000 – 35.000 kr.

  


Læs mere:

Energistyrelsen om fjernvarme: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme