Luft-Luft Varmepumpe Kirke

LUFT-LUFT VARMEPUMPE I KIRKE

Luft-luft varmepumpe

Luft-luft varmepumpe benyttes endnu ret sjældent i kirker. Den kan aldrig være eneste varmeforsyning, da effekten er for lille, men luft-luft varmepumper ses i enkelte tilfælde som supplement til den primære opvarmning. Her er formålet med varmepumpen at holde en vis grundtemperatur i kirken med et lavt energiforbrug og dermed lavere varmeregning. Dette er især aktuelt i kirker, som i forvejen opvarmes med elvarme.

Placering

Det store spørgsmål i forhold til installation af luft-luft varmepumper i kirker er, om der kan findes en velegnet placering, både til indedelen og til udedelen.Indedelen skal placeres meget diskret i kirken. Dette kan eventuelt være i en ”kasse”, hvor der tidligere har siddet indblæsning til en kalorifere, eller i forbindelse med et pulpitur. Den vil teoretisk også kunne indbygges i et træloft, men ved denne placering er det vanskeligt at få en hensigtsmæssig fordeling af varmen.

Udedelen kan i princippet placeres i en vis afstand fra kirken, men der opnås den bedste økonomi i driften, hvis rørføringerne er relativt korte og velisolerede.
Det er vigtigt, at udedelen placeres i det fri, så der sikres en god lufttilførsel. Dette kan være på et nedlagt gravsted på kirkegården eller eventuelt i tårnet, hvis der er åbne luger. Placering på lofter eller lignende steder kan generelt ikke anbefales. Hvis der bygges en form for afskærmning til udedelen, skal denne være meget åben. Hvis der ikke sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, vil energiforbruget blive unødigt stort.

Støj

Vær meget opmærksom på støj fra udedelen, både i forhold til valg af placering af udedelen og i forhold til valg af en støjsvag model.

Økonomi

En luft-luft varmepumpe vil kunne levere varme til 50 – 60 øre pr. kWh varme, hvis der som udgangspunkt regnes med en elpris på ca. 2,10 kr. pr. kWh. I forhold til direkte elvarme er der således en besparelse på 65 – 75 %.

Luft-luft varmepumpen vil kunne være aktuel i kirker, som i forvejen er opvarmet med el, og som har et højt energiforbrug til grundvarme (og hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at sænke grundtemperaturen for ad den vej at opnå energibesparelser).

Erfaringerne med luft-luft varmepumper er endnu så få, at det er vanskeligt at sige noget generelt om de samlede investerings–omkostninger (inkl. de nødvendige forandringer i kirken) eller om driftsøkonomien under forskellige forhold.

Eksempel

En landsbykirke på Fyn bruger ca. 35.000 kWh el om året til opvarmning, heraf ca. 10.000 kWh til grundvarmen. Med direkte elvarme koster grundvarmen således ca. 21.000 kr. årligt. Hvis der installeres en luft-luft varmepumpe, vil grundvarmen derimod kun koste 5.000 – 6.000 kr. årligt. Med en besparelse på ca. 15.000 kr. årligt, vil tilbagebetalingstiden være ca. 7 år, hvis der regnes med en investering på ca. 100.000 kr.Som alternativ vil der kunne opnås en besparelse i samme størrelsesorden, hvis grundtemperaturen sænkes til 4 ˚C.​

Landsbykirke

Læs mere:

Støjberegner: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner

Varmepumpelisten: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

VarmePumpe-Ordningen: www.vp-ordning.dk

Kirkeministeriets varmecirkulære: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628

EcoDesign krav: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF