Luft-Luft Varmepumpe Præstegård

LUFT-LUFT VARMEPUMPE I PRÆSTEGÅRD

Luft-luft varmepumpe

Luft-luft varmepumpe anbefales sjældent til præstegårde. Her vil der som regel være installeret vandbåren varme med en bedre varmefordeling og en tilsvarende bedre komfort. Den anbefalede løsning vil være fortsat vandbåren varme, men naturligvis baseret på vedvarende energi eller fjernvarme.

Luft-luft varmepumpen kan dog med fordel installeres midlertidigt i bygninger opvarmet med olie eller gas, hvis der går en årrække, inden det bliver praktisk eller økonomisk muligt at skrotte fyret og tilslutte varmeinstallationen til fjernvarme eller vedvarende energi. Luft-luft varmepumpen vil i overgangsperioden kunne supplere den eksisterende varmeforsyning og bidrage med mere miljørigtig og eventuelt billigere varme. Hvor stor en del af olie- eller gasforbruget, der kan erstattes med varme fra varmepumpen, afhænger af præstegårdens størrelse og indretning.

Hvilke bygninger er egnede?

Luft-luft varmepumpen er især aktuel i boliger med større sammenhængende rum stue, køkkenalrum mm, som står i åben forbindelse med hinanden, så den varme luft let kan føres rundt. Hvis boligen består af mange små rum, vil det ikke være muligt at få opvarmet alle rum tilfredsstillende med varmepumpen alene. En løsning kan i nogle tilfælde være at montere to varmepumper eller en varmepumpe med to indedele.

Placering

Formålet med luft-luft varmepumpen er at begrænse forbruget af olie eller gas, så den ideelle placering afhænger af, hvordan huset benyttes. Varmepumpens indedel placeres i det afsnit af bygningen, hvor der normalt er det største varmeforbrug. Det kan eksempelvis være i en stor stue eller køkken-alrum.

Udedelens placering skal overvejes nøje, da der både er æstetiske hensyn og støjgrænser, som skal overholdes. I forhold til naboer, vil det ofte være Miljøstyrelsens støjgrænser, som vil være gældende, men kommunen kan vælge at fastsætte andre grænseværdier.
Det er vigtigt, at udedelen placeres sådan, at der fri tilførsel af frisk luft. Placering på lofter, i udhuse eller lignende steder kan ikke anbefales. Hvis der bygges en form for afskærmning til udedelen, skal denne være meget åben. Hvis der ikke sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, vil energiforbruget blive unødigt stort.

Varmepumpens indedel og udedel kan i princippet placeres med en vis afstand, men normalt anbefales relativt korte og velisolerede rørføringer for at opnå en bedre økonomi i driften.

Økonomi

En luft-luft varmepumpe vil kunne levere varme til 50 – 60 øre pr. kWh varme, hvis der som udgangspunkt regnes med en elpris på ca. 2,10 kr. pr. kWh. Hvis den eksisterende varmeinstallation er med oliefyr, er varmeregningen typisk 1,00 – 1,35 kr. pr kWh, afhængig af fyrets virkningsgrad og den aktuelle oliepris.

I en større præstegård med oliefyr vil en luft-luft varmepumpe under passende forhold kunne begrænse olieforbruget med ca. 1.000 liter årligt, svarende til en nettobesparelse på 5.000 – 6.000 kr. årligt. Med en investering på 15.000 – 20.000 kr. er der således en tilbagebetalingstid på 3 – 4 år.