Luft-Luft Varmepumpe Sognehus / Graverfacilitet

LUFT-LUFT VARMEPUMPE I SOGNEHUS / GRAVERFACILITET

Luft-luft varmepumpe

Luft-luft varmepumpe er et energirigtigt alternativ eller supplement til elradiatorer i bygninger med elvarme. Varmepumpen er 3 – 5 gange mere energieffektiv end en elradiator.
Luft-luft varmepumpen er især aktuel i bygninger, som er opvarmet til daglig, eller hvor der ønskes en grundtemperatur på over 8 – 10 °C.
I sognehuse og graverfaciliteter, hvor der er installeret vandbåren varme, anbefales sjældent luft-luft varmepumper. Komforten vil normalt være bedre ved fortsat at benytte den vandbårne varme, som naturligvis baseres på vedvarende energi eller fjernvarme.

Hvilke bygninger er egnede?

Luft-luft varmepumpen er især aktuel i bygninger med et enkelt større lokale eller med flere rum, som står i åben forbindelse med hinanden, så den varme luft let kan føres rundt. Hvis der er mange små rum, vil det ikke være muligt at få opvarmet alle rum tilfredsstillende med varmepumpen alene. En løsning kan i nogle tilfælde være at montere to varmepumper eller en varmepumpe med to indedele. Lukkede rum, som f.eks. toiletter, vil fortsat skulle have radiatorer eller gulvvarme.

Placering

Indedelens placering er ofte en afvejning mellem komfort og æstetik. Det er naturligvis vigtigt, at indedelen placeres således, at varmen fordeles mest hensigtsmæssigt. Omvendt kan der også være placeringer, som er uønskede i forhold til, hvordan lokalet benyttes – og hvor indedelen vil forstyrre øjet.

Udedelens placering skal også overvejes nøje, da der både er æstetiske hensyn og støjgrænser, som skal overholdes. I forhold til naboer, vil det ofte være Miljøstyrelsens støjgrænser, som vil være gældende, men kommunen kan vælge at fastsætte andre grænseværdier. Hvis bygningen ligger på en kirkegård, vil der ofte være placeringer, som er uønskede pga. støj.
Det er vigtigt, at udedelen placeres sådan, at der fri tilførsel af frisk luft. Placering på lofter eller lignende steder kan ikke anbefales. Hvis der bygges en form for afskærmning til udedelen, skal denne være meget åben. Hvis der ikke sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, vil energiforbruget blive unødigt stort.

Varmepumpens indedel og udedel kan i princippet placeres med en vis afstand, men normalt anbefales relativt korte og velisolerede rørføringer for at opnå en bedre økonomi i driften.

Økonomi

Med luft-luft varmepumpen kan der ofte opnås mindre besparelser med en kort tilbagebetalingstid.

Eksempel

En graverfacilitet på Fyn er opvarmet med el-gulvvarme og har en varmeregning på ca. 9.000 kr. årligt. Med en luft-luft varmepumpe er det muligt at opvarme frokoststuen, men ikke toilettet. Den samlede besparelse er minimum 50 %, dels fordi varmepumpen er mere energieffektiv, dels fordi varmen lettere kan sænkes, når bygningen ikke er i brug. Med en investering på 16.000 kr. er tilbagebetalingstiden 3 – 4 år.

Sognehus

Læs mere:

Støjberegner: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner

Varmepumpelisten: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

VarmePumpe-Ordningen: www.vp-ordning.dk

Mere info: http://www.energitjenesten.dk/vp-luft-luft.html

Beregn varmeprisen: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html

EcoDesign krav: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF