Solvarme Kirke

SOLVARME I KIRKE

Solvarme

Solvarmeanlæg producerer primært varmt brugsvand. Nogle anlæg kan også være tilkoblet centralvarmen og bidrage med gulvvarme i sommerhalvåret.
Solvarme anses ikke som aktuelt til kirker, da forbruget af varmt vand er meget begrænset. Det er endvidere meget få kirker, som har gulvvarme, og gulvvarmen er i givet fald ikke tændt i sommerhalvåret.
Endelig vil opsætning af solfanger slet ikke blive accepteret på kirken eller på bygninger eller arealer i nærheden af kirken på grund af æstetiske hensyn.

Tilladelse

Opsætning af solfanger vil kræve tilladelse. Der skal tages kontakt til Stiftet og til kommunen.

Økonomi

Et komplet solvarmeanlæg koster typisk 35.000 – 65.000 kr. i etablering. Da solvarmeanlægget ikke kan bidrage nævneværdigt til opvarmning af lokalerne, men hovedsageligt producerer varmt brugsvand, kræver det, at der er et relativt stort vandforbrug (i størrelsesordenen 50 m3 varmt vand årligt), for at der kan skabes en fornuftig økonomi.