Solvarme Præstegård

SOLVARME I PRÆSTEGÅRD

Solvarme

Solvarmeanlæg kan være aktuelt i præstegårde, hvor opvarmning sker med olie, naturgas eller træpiller, og hvor der er et relativt stort vandforbrug (svarende til forbruget fra 3 – 4 personer).
Der vil, ligesom for solcelleanlæg, være en række æstetiske hensyn, som vægter meget højt og der vil derfor være et stort antal præstegårde, som ligger i umiddelbar nærhed af kirken, eller som er udpeget som bevaringsværdige eller fredede, hvor der ikke vil blive givet tilladelse til opsætning af solvarme på taget.
Der findes to hovedtyper af solfangeranlæg, enten med plane solfanger-paneler eller med vakuumrør på taget.

Placering

Solvarme-panelerne/vakuumrørene bør placeres mod syd og med en hældning på ca. 45˚ (mellem 30˚ og 60˚). Inden opsætning af panelerne bør det sikres at taget kan bære den øgede vægt.
Det er endvidere vigtigt, at der er en rimelig kort rørføring fra panelerne til varmtvandsbeholderen, da der ellers vil være for stort varmetab.
Der bør så vidt mulig være fri adgang for solen, når den skinner, men ydelsen på solvarmeanlægget påvirkes ikke så meget af små skygger, som fra en skorsten eller lignende (modsat solceller).

Tilladelse

Opsætning af solfanger vil normalt kræve tilladelse.
Der tages kontakt til Stiftet og til kommunen.

Økonomi

Solvarmeanlæg er især fordelagtige til præstegårde opvarmet med olie, naturgas eller træpiller. Hvis der monteres solvarme, vil fyret normalt kunne slukkes i sommerperioden. Dette kan medføre en fornuftig besparelse, da de fleste kedler kører med en dårlig virkningsgrad om sommeren, hvor de (næsten) kun skal producere varmt brugsvand.

Et komplet solvarmeanlæg koster typisk 35.000 – 65.000 kr. inkl. montering, afhængig af størrelse og om anlægget kun er til brugsvand eller om det er et kombinationsanlæg til både brugsvand og rumvarme (gulvvarme).

Eksempel

En præstegård opvarmet med olie får monteret et solvarmeanlæg til både brugsvand og rumvarme (gulvvarme). Prisen er 60.000 kr. inkl. montering.
Der bor fire personer i præstegården. Der er gulvvarme på badeværelse og i køkken-alrum med klinker. Der er behov for gulvvarme i begge rum i sommerhalvåret af hensyn til fugt og komfort.
Efter montering af solfangeren kan oliefyret (med en ældre kedel) slukkes i 4 – 5 måneder af året. Solfangeren yder også lidt resten af året og dækker således ca. 65 % af varmtvandsforbruget.
Der spares ca. 800 liter olie årligt, svarende til ca. 7.500 kr. årligt. Tilbagebetalingstiden er ca. 8 år.


Læs mere:

Energistyrelsen om solvarme: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/solvarme