Vejlø Kirke

Vi er et sogn med ca. 2100 indbyggere hvoraf mere end 90% er medlem af folkekirken.

Vi er grøn kirke og er bevidste om vore handlinger i forhold til mennesker og natur. Vi genbruger, tænker os om og er bevidste når i vore valg og forbrug.

Vi tager handlingsplanen med på menighedsrådsmøder og sørger for at holde fokus på grøn kirke min. på to møder i 2012.

Målsætninger og konsekvenser

Vi ønsker at:

Følge udviklingen i Danmark omkring miljø.

Det gør vi konkret her og nu ved at

1. sætte varmestyring i konfirmandstue og sognegård

2. udskifte alle toiletter til to-skyl

3. sætte censorer på publikumstoiletter til tænd og sluk af lys

4. benytte organisk gødning

5. kompostering af grønt affald og dermed gå væk fra spagnum

6. finde på flere lavpraktiske tiltag, sammen personale og menighedsråd

Kontaktperson: Ulla Jensen

Læs mere om kirken her

13. Februar 2012

print
Tagget ,