2 nye grønne kirker i Roskilde Stift

Farendløse og Nordrupøster Kirker i Ringsted er blevet Grønne Kirker

Farendløse og Nordrupøster Kirker i Ringsted har samme menighedsråd, men har nedsat et fælles selvstændigt udvalg til at arbejde med at gøre kirkerne mere grønne.

Efter at have arbejdet med Grøn Kirkes tjekliste, opfylder de nu 36 af de 48 punkter, og kan dermed kalde sig for Grønne Kirker.

Stauder og skov

For at blive Grøn Kirke, skal man kunne sætte kryds i mindst 25 af tjeklistens 48 punkter, med mindst to krydser i hver af de 6 kategorier. Ud over det kan kirken så notere, hvis de har tiltag der ikke figurerer på tjeklisten.

I Nordrupøster og Farendløse Kirker har de selv tilføjet yderligere 2 punkter, nemlig:

1.At plante stauder på de nedlagte grave på kirkegården. Blomsterne bruges til at pynte kirken med.

2. I efteråret 2016 indviede de en kirkeskov. Da aftalen om bortforpagtningen af jordarealerne ophørte, omlagde de kirkens jord, og har nu plantet 10 ha træer, der i løbet af nogle år gerne skulle blive til skov – til gavn og glæde for lokalsamfundet og miljøet.

Stiftssamarbejdet bærer stadig frugt

Der er nu 45 grønne kirker i Roskilde Stift, og 173 grønne kirker på landsplan. Grøn Kirke-gruppen under Danske Kirkers Råd hilser de to nye kirker i Ringsted velkommen og glæder sig over at samarbejdet med Roskilde Stift bliver ved med at bære frugt.

Januar 2017​

Farendløse Kirke

Foto: kirkehistorie.dk


Nordupøster Kirke

Foto: Kirkehistorie.dk

print
Tagget ,