Dag: 7. september 2017

Nordrupøster kirke

I Nordrupøster Kirke har de nedsat et Grøn Kirke udvalg. Efter at have arbejdet med tjeklisten, kan de nu opfylde 36 af de 48 punkter, og er dermed blevet Grøn Kirke. De har selv tilføjet yderligere 2 punkter til tjeklisten.(under punktet: Kirkens egne tiltag) Dels er de begyndt at plante stauder på de nedlagte grave på kirkegården. Blomsterne […]

Læs mere

Skabelsesgudstjeneste og træplantning i Gjøl Kirke

Søndag den 3. september afholdtes i Gjøl Kirke en ”skabelsesgudstjeneste”, hvor der blev sat fokus på Guds skaberværk og på klodens klima og miljø. I anledning af Reformationsåret, blev der plantet en lille æblelund med seks træer. Det udvidede sognekor og kirkens børnekor medvirkede på forskellig vis ved arrangementet, ligesom sognets spejdere var aktive medvirkende […]

Læs mere

Næsby Kirke

  Vi har faktisk ikke arbejdet så længe med projekt grøn kirke, men nedsatte en arbejdsgruppe bestående af præst, graver, to kirkeværger og to menighedsrådsmedlemmer, som har forskellige kompetencer. Først i det nye år havde vi et indledende møde i arbejdsgruppen og tog derefter fat på tjeklisten. Da vi i de tre sogne har fælles menighedsråd […]

Læs mere