Dag: 19. december 2017

Gudum Kirke

​Graver Ole Sund fra Gudum Kirke faldt ved en tilfældighed over Grøn Kirkes hjemmeside. Han fandt miljøarbejdet interessant, men synes der var for få vestjyske kirker tilknyttet ordningen.Det blev incitamentet til at begynde at bearbejde menighedsrådet i Gudum Kirke i Lemvig, og efter 1½ års arbejde, kan de nu afkrydse 28 punkter på tjeklisten og […]

Læs mere
Hammer Kirke

Hammer Kirke

Vi har arbejdet med tjeklisten de sidst 3 måneder. Det har været en spændende proces, og vi opfylder nu 30 punkter på tjeklisten.Det mest overraskende har været hvor enkelt det er at blive grøn kirke, når man i dagligdagen tænker over hvad man gør f.eks. at huske at slukke lyset, udskifte til sparepærer når de […]

Læs mere
Halskov Kirke

Halskov Kirke

Miljø-gruppen I Halskov Kirke blev der i 2009 nedsat en miljø-gruppe, der skal arbejde på, at kirken kan blive grøn i forhold til miljø og energi og måske med tiden en del af grønkirke.dk.Det er allerede gjort- Affaldssortering, bio, metal, glas, pap, papir, batterier, miljø, have og endelig restaffald.- Rengøringsmidler er miljøvenlige.- Afskaffelse af engangsservice og […]

Læs mere
Gørlev Kirke

Gørlev Kirke

I Gørlev Kirke i Kalundborg Provsti startede Graver Leif Juhl allerede med sortering af affald på Kirkegården for ca 5-6 år siden. Repræsentanter fra Menighedsrådet har været på kursus i Grøn Kirke ideen og har på det sidste gennemgået alle punkter og bestemt, at vi gerne vil deltage i projektet.På sidste møde har vi sammen fundet […]

Læs mere

Glumsø Kirke

Vi har faktisk ikke arbejdet så længe med projekt grøn kirke, men nedsatte en arbejdsgruppe bestående af præst, graver, to kirkeværger og to menighedsrådsmedlemmer, som har forskellige kompetencer. Først i det nye år havde vi et indledende møde i arbejdsgruppen og tog derefter fat på tjeklisten. Da vi i de tre sogne har fælles menighedsråd […]

Læs mere

Førslev Kirke

Menighedsrådet for Kvislemark-Fyrendal-Førslev pastorat har på sit møde endeligt vedtaget at gå med i projekt Grøn Kirke, og rådet har samtidig vedtaget handlingsplan for implementering af grønne tiltag i den daglige drift, information og gudstjenesteliv.Menighedsrådet har arbejdet med checklisten siden foråret 2012, men grunden til arbejdet blev lagt allerede i februar 2010, hvor der blev […]

Læs mere