Halskov Kirke

Miljø-gruppen

I Halskov Kirke blev der i 2009 nedsat en miljø-gruppe, der skal arbejde på, at kirken kan blive grøn i forhold til miljø og energi og måske med tiden en del af grønkirke.dk.

Det er allerede gjort

- Affaldssortering, bio, metal, glas, pap, papir, batterier, miljø, have og endelig restaffald.

- Rengøringsmidler er miljøvenlige.

- Afskaffelse af engangsservice og indkøb af ekstraservice.

- Papirservietter udskiftet med håndklæder.

- Brug af komposterbare servietter.

- Kirkekaffen er økologisk/fairtrade kaffe.

- Der arbejdes på bæredygtigt indkøb.

- Standby på fax, kopimaskine m.m.

- Sparepærer alle steder undtagen i kirke og sal.

- Nye energimærkede hårde hvidevarer.

- Varmegennemgang mht. utætheder og varmespild.

- Døre holdes så vidt muligt lukket.

- Studietur til Pedersborg Kirke.

- Løbende udskiftning at vinduer til lavenergivinduer.

- Termometre i alle rum til varmeregulering.

Det må vente.

- Det gamle fyr er den store synder, men det er dyrt og kompliceret at udskifte. Så måske er det bedst, at det gamle fyr kører nogle år mere, og at der så investeres i en mere fremtidssikret og energivenlig opvarmning som fx jordvarme.

- De 256 stk. 25W globepærer er en del af kirkens udsmyk-ning, og de kan derfor ikke uden videre udskiftes med spare-pærer. Nye super energivenlige spare-globepærer er dog på vej indenfor et par år.

Det kan ikke ændres.

- Klokkeringningen er en del af kirken, og det kan der ikke ændres meget ved. Men det er kun 2 x 2-3 min pr. dag.

- Orgelet bruger også en del strøm men er kun tændt, når det bruges.

Det har vi bevidst valgt ikke at ændre

- To af kirkens lysekroner i kirkerummets store vindue ud mod gaden lyser fra solnedgang til kl. 23.00, dels som en form for tyverisikring, dels som en profilering af kirken i gadebilledet.

Og miljø-gruppen arbejder naturligvis videre.

Har du kommentarer eller gode forslag, der kan gøre Halskov Kirke grønnere, er du meget velkommen til at sende en Grøn mail!

Eksempler og tal

Kirkekaffe

Nytter økologisk/fairtrade kirke-kaffe? Tja, i sig selv er det ikke nok til at redde verden, men det er med til at sætte miljøet på dags-ordenen overfor de mennesker, der drikker en kop kirkekaffe.

Historien om faxen

Det viste sig, at faxen brugte en del energi (>15W) på at varme printerenheden op 24 timer i døg-net, så nye dokumenter kunne udskrives hurtigt. Nu er den pro-grammeret til Super Saver Standby (<2W) og bruger kun en brøkdel af den energi, den tidligere brugte, - og den ene fax, der kommer om dagen, tager kun et halvt minut at udskrive! Og der er sparet omkring 200 kWt !

Energi/CO2 regnskab 2009

Naturgas:

9970 kbm = 22,4 tons CO2

El:

11430 kWt = 6,2 tons CO2

I alt 28,6 tons CO2

Energiforbruget svarer til ca. 4 gange forbruget for en familie i et 70'er parcelhus.

Kontaktperson: Jacob Støvring:

Læs mere om Halskov kirke her
Halskov Kirke
print
Tagget ,