Aalborg Valgmenighed er blevet grøn kirke

Aalborg Valgmenighed har siden maj måned arbejdet med tjeklisten og kan i dag opfylde 28 ud af 48 punkter. Her fortæller de om deres overvejelser om at blive grøn kirke.

Processen
Vi arbejdede med listen og glædede os over, at vi nærmest allerede levede op til godt 20 af punkterne. Kirken er f.eks. stort set bygget af genbrugsmaterialer – både for miljøets og økonomiens skyld. Det har været en spændende proces. Menighedsrådet besluttede hurtigt at gå videre med at undersøge det og nedsatte et grønt udvalg.

Udfordringer 
En af udfordringerne kan være at leve op til punkterne omkring f.eks. indkøb og affaldssortering i en kirke, der er båret af mange forskellige frivillige, men vi har besluttet at gøre forsøget alligevel.

Menigheden
Der har været enkelte i menigheden, der har været bekymrede og også andre, der var bange for, at vi kom væk fra vores hovedopgave med at forkynde Kristus ved at gå ind i det. Det har vi haft en åben dialog om både i vores facebookgruppe, ved et dialogmøde og i personlige samtaler, og vi oplever, at vi kan opnå tilstrækkelig konsensus. Mange i menigheden er allerede privat meget bevidste om at leve bæredygtigt og oplever det som et helt naturligt skridt for vores kirke at blive grøn. Der er f.eks. en økologisk landmand, som lige har skænket 50 kg økologisk oksekød til menighedslejren.

Med Aalborg Valgmenighed er der nu 22 grønne kirker i Aalborg Stift.

Kontaktperson: Heidi Bastholm Christensen 

Læs mere om Aalborg Valgmenighed her


print
Tagget , ,