Abildgaard Kirke

Vi har haft proceduren om få status som Grøn Kirke i gang gennem længere tid og har bl.a. drøftet spørgsmålet i hhv. kirkeudvalget og i menighedsrådet.

Så kan vi i Abildgård Kirke, Frederikshavn, endelig indsende resultatet af vores arbejde med at blive Grøn Kirke.

Her var der begge steder positive tilkendegivelser for projektet, hvorfor vi gik i gang med, at udfylde tjeklisten.

Tjeklisten er udleveret til kirkeværge, vores to kirketjenere, en præst samt undertegnede. Ved sammenligning af de udfyldte tjeklister var der stor enighed i besvarelserne. Vi opfylder i snit 30 punkter og vil selvfølgelig arbejde videre med, at opfylde flere punkter. Der er flere tiltag jfr. tjeklisten vi kan sætte i værk når tid er.

Kontaktperson: Kurt Hansen

Læs mere om kirken her

8. november 2012

Tilbage til oversigten over Grønne Kirker i Danmark

Tagget