Både kirker og kirkegårde i Gangsted – Søvind sogne er blevet grønne

Gangsted og Søvind kirker udgør to ud af seks kirker i Voer Herreds Pastorat, som er en del af Horsens Provsti i Aarhus Stift. Både kirker og kirkegårde er blevet en del af det grønne netværk med gennemarbejde grønne tjeklister. Jakob Jakobsen er formand for menighedsrådet og Grøn Kirke-kontaktperson. Han skriver om arbejdet: 

I Gangsted – Søvind menighedsråd er vi meget bevidste om arbejdet med Grøn kirke. I vores visions, - og målsætningsarbejde har vi italesat målet på følgende måde:

”Tænke beskyttelse af Guds Skaberværk og grøn omstilling ind i vores beslutninger for derigennem at reducere klimabelastningen”

Det grundlæggende frø for arbejdet er sået af Horsens Provsti, der opfordrer menighedsrådene til via ”Grøn Pulje- midler” at tage fat på den grønne omstilling.

Hos os har vi arbejdet ad flere spor samtidigt, og her nævner jeg blot få eksempler på vores ihærdighed:

Igennem flere år har vi tænkt grønt, når maskinparken skulle udskiftes til nyt. Her vælges altid batteridrevet udstyr, senest er der investeret i el- last truck med eldrevet løvsuger.

På kirkegårdene sætter vi fokus på selvforsyningsgraden i relation til pynt og afklip til brug i højtiderne i kirkerne, og arealer med fokus på refleksion og ”noget til sanserne” bliver etableret.

Et stort hit for børnene er indkøbet af 3 Lego-blomsterbuketter, der reducerer vores forbrug, men samtidig skaber smil og omtale blandt menigheden. Lego blomsterne benyttes til alle gudstjenester i børnehøjde.

I kirkerne har vi udskiftet alle lys kilder til LED og opsat dataloggere til måling af forbrug, og derudover har vi indkøbt affugtere for derigennem at nedsætte vores forbrug.

Desuden har vi fået alle bygninger gennemgået at Energitjenesten netop med formålet at synliggøre optimeringsmuligheder for vores forbrug af el, vand og varme. Den øvelse har skabt et datagrundlag vi som menighedsråd kan træffe kvalificerede beslutninger ud fra. Senest arbejder vi på at implementere anbefalingen fra Energitjenesten om en konvertering fra naturgas opvarmning i vores kirkehus til en luft til vand opvarmning.

Arbejdet med implementeringen af principperne fra Grøn kirke er på mange måder en øjenåbner for menighedsrådet og de ansatte. Igennem arbejdet med alle de mange håndtag, vi kan skrue på, er det blevet klart for os, at vi ikke bare kan reducere vores klimabelastning, men også spare offentlige midler, der i stedet kan bruges på andre gøremål, som f.eks. flere aktiviteter til glæde for vores lille lokalsamfund, hvor kirkerne spiller en stor rolle.

Bedste grønne hilsner, Jakob Jakobsen

print
Tagget , , , , ,