Bellinge og Brændekilde kirker er blevet grønne

Bellinge og Brændekilde kirkers vej mod at blive grønne startede i efteråret 2016.

De har nedsat et grønt arbejdsudvalg bestående af 2 medlemmer af menighedsrådet og en organist og har afholdt flere møder med repræsentanter fra resten af kirkens personale (præst, kirketjener, og graver) hvor de har gennemgået tjeklisten.

Kontaktperson Bjørn Krog Thesbjerg fortæller om processen:" Mange af punkterne opfyldte vi i forvejen, men vi har ændret følgende:

• Vi har skiftet til økologisk fairtrade kaffe og køber nu fortrinsvist økologisk fx vin, the, smør etc.

• De 98% af elpærene i kirker og Sognehus er skiftet til LED.

• Vi har delvist skiftet til karklude uden mikroplast. Vi mangler at finde nogle i forskellige farver.

• Vi har fået en større papirskraldespand

• Vi er gået over til miljøvenlig benzin.

• Vi har haft en energikonsulent til at besøge Bellinge kirke angående den mest miljøvenlige opvarmning. Konklusion: vi fortsætter med elvarme.

• Vi skifter til Vind-strøm hos Energi Fyn.

• Vi har besluttet at Grøn kirke kommer på menighedsrådsmødet hvert år i oktober.

• Ligeledes kommer Grøn kirke også årligt på et personalemøde.

Grøn kirke gruppen ​under Danske Kirkers Råd hilser de to  kirker hjerteligt velkommen og glæder sig over de mange flotte tiltag de har gjort. Ligeledes er det dejligt at de i Bellinge og Brændekilde kirker har besluttet at have Grøn Kirke på dagsordenen til både menighedsrådsmøder og personalemøder. Det er med til at sikre at  det grønne arbejde forankres og fortsætter.

Med Bellinge og Brændekilde kirker er der nu 16 Grønne Kirker i Fyens Stift og 187 Grønne Kirker på landsplan.

print
Tagget , ,