Boholte Kirke

Medlem af menighedsrådet Henrik Lerdorf arbejder til dagligt som projektleder i Det Grønne Hus i Køge. Han er uddannet som naturvejleder, samt skov- og landskabsingeniør. Henrik er desuden frivillig konsulent i Grøn kirke.

Det var derfor naturligt, at han på et menighedsrådsmøde holdt et oplæg om muligheden for at tilslutte sig ordningen. Det faldt i god jord, og der blev nedsat et udvalg til at arbejde med tjeklisten.

Boholte Kirke kan nu sætte kryds ud for 27 af tjeklistens 48 punkter.


Processen var egentlig rimelig smertefri.
Vi har kigget på tjeklisten flere gange over de sidste par år. Jeg holdt et oplæg til et rådsmøde i efteråret, hvorefter rådet nedsatte udvalget.
Udvalget gennemgik tjeklisten og fik nogle gode diskussioner om de fleste emner.
Hele vejen igennem har der været god stemning for de grønne løsninger og handlinger.

Kontaktperson: Henrik Lerdorf

Læs mere om kirken her

Marts 2016

Boholte Kirke
print
Tagget ,