Biskop: Nye klimamål skal motivere sogne

Frivillige og ansatte i folkekirken skal være ambassadører for den grønne omstilling lokalt, lyder det i nye bæredygtighedsmål, som er formuleret af repræsentanter for de store kirkelige organisationer.

Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller, der sidder med i arbejdsgruppen Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd, har været med inde over arbejdet med målsætningerne. Han udtaler at målsætningerne skal være pejlemærker for danske folkekirker fremover.

Anbefalede mål for folkekirkens grønne omstilling

  • 1. Jorderne: Landbrugsjord skal i samme omfang som anden offentlig jord omlægges til mere klima- og miljøvenlig arealanvendelse. På kirkegårdene skal natur og biodiversitet fremmes.
  • 2. Energiforbrug: CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres. Alle bygningers energiforbrug skal gennemgås, og energiforbedrende indsatser ved bygningerne skal prioriteres.
  • 3. Affald: Folkekirkens affald skal i højere grad kildesorteres og genanvendes på samme niveau som fra husholdninger. Affald fra kirkegårde især skal i videst muligt omfang genanvendes lokalt.
  • 4. Indkøb og transport: Indkøb, varetransport og persontransport i folkekirken skal være så miljørigtig som muligt.
  • 5. Motivation: Folkekirkens grønne omstilling skal være forbillede for hele samfundet. Folkekirkens ansatte og frivillige er ambassadører for den grønne omstilling i lokalsamfundene og en aktiv stemme i lokale og nationale debatter.
  • Kilde: Målene er formuleret af en arbejdsgruppe om klima og bæredygtighed i folkekirken, som er et samarbejde mellem Grøn Kirke, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Kirkeministeriet

Læs mere om de nye klimamål her

print

En tanke om “Biskop: Nye klimamål skal motivere sogne

  1. […] Grøn kirke: Klimamål skal motivere sogne […]

Der er lukket for kommentarer.