Immanuelskirken samler affald

Immanuelskirken samler affald

Vi er en baptistmenighed i Aarhus, som sidste år blev en del af Grøn Kirke netværket. I den forbindelse forsøger vi at lave nogle initiativer, som understreger vores vej mod en grønnere profil. Det var derfor nærliggende at være med til at rydde lidt op i det byrum og den bynatur, vi har omkring os.

Hvor foregik affaldsindsamlingen?

Vi stillede borde/bænke op lige ude foran vores kirke, og der kunne deltagerne hente affaldssække og handsker. Vi stillede også an med kaffe og lidt godt til ganen bedste Aarhus-stil (chokoladecroissanter!). 

Så var det op til deltagerne selv, hvor de ville samle ind. Vi var faktiske den eneste indsamling i området (Frederiksbjerg). 

Hvad var den bedste oplevelse ved at holde affaldsindsamlingen?

Udover at det tydeligt kunne ses, at der var blevet ryddet op i lokalområdet (i hvert fald de første par dage…), var det en rigtig hyggelig dag med god stemning og gode snakke om, hvad vi gør ved den by, vi lever i og hvordan vi som kirkefællesskab kan bakke op om en grønnere by. 

Hvordan blev initiativet taget imod af de frivillige og af folk fra lokalområdet?

Der var rimelig god opbakning fra lokalområdet, hvis både unge, lidt ældre og en del børnefamilier kom forbi og hentede skraldesække og fik en tår kaffe. Det var samtidig en god måde at skabe positiv opmærksomhed omkring vores kirke på. Der er mange forbipasserende dagligt, som denne lørdag kunne få indtryk af, at vi samles om en god sag. 

Vores lokale spejdere (baptistspejderbevægelsen, Frederiksbjergspejderne), som også holder til i kirken, deltog aktivt både i indsamlingen og var særligt en kæmpe ressource, da skraldet skulle sorteres og køres på genbrugsstationen. 

Var indsamlingen særligt præget af Corona situationen?

Det var jo heldigvis et udendørs arrangement, hvor vi ikke var mange samlet på én gang. 

Vi stillede sprit til rådighed og var opmærksomme på at holde afstand, når folk kom for at hente og aflevere skraldesække.

Til slut

Vi har talt om at lave affaldsindsamling et par gange om året fremover (én som en del af Danmarks naturfredningsforening og én selvstændigt).

Tagget