Boganmeldelse: “Et bæredygtigt alterbord”

Hvor er det let – troede jeg, og hvor er det svært – viste det sig, at anmelde hæftet "Et bæredygtigt alterbord".

Et bæredygtigt alterbord

Udgivet af: Grøn Kirke

Anmeldt af Ulrik Christiansen, kirkegårdsleder i Kerteminde-Drigstrup

Som gammel og nuværende økolog er hæftets budskab så logisk og så naturligt, at det slet ikke skulle være nødvendigt at skrive og udgive hæftet, men efter mange levede år både i og udenfor folkekirken, ved jeg også, at budskabet ikke kan bringes for mange gange.

Hæftet er en dansk omarbejdning af en svensk bog, udgivet af en menighed i Kirseberg, hvilket er lykkedes på en sådan måde, at den læses og forstås som en dansk publikation tilpasset den danske folkekirke. Et bæredygtigt alterbord indledes med en kort introduktion – teologiske tanker og begrundelser for bæredygtighed, ansvarlighed, solidaritet og det nødvendige i en Grøn Kirke. Derefter følger en kort beskrivelse af hæftets indhold, opbygning samt lidt om hvem den er skrevet til.

Hæftet er inddelt i 5 afsnit – Kirkeårets farver - Alterets elementer – Alterbordets blomster – At anlægge et blomsterbed – Køb af blomster, og i hvert afsnit hænger en let forståelig tekst sammen med smukke illustrationer, og giver læseren og brugeren en både teoretisk og praktisk baggrund for ”at gå ud og gøre ligeså”

I første afsnit, Kirkeårets farver, gennemgås kirkeårets højtider og højtidernes symbolske farver. Her kunne måske have været plads til et årshjul med en samlet oversigt af årets liturgiske farver. De enkelte højtider og deres farve og betydning er klart og forståeligt beskrevet, og de smukke og illustrative billeder understreger farvevalg og blomstervalg. I mange kirker er det en udfordring at arrangere og sammensætte buketter og dekorationer med en mangefarvet altertavle som baggrund, men netop den enkelthed som går igen på de viste illustrationer gør, at det kan lade sig gøre at tænke både på begrundelsen for den valgte buket/dekoration og helheden på alterbordet. Opfordringen til at trække blomsterne med ud i våbenhuset kan jeg kun bifalde og sige tak for. Til sidst skrives lidt om friluftsgudtjenester, hvor blomster udsmykningen næsten giver sig selv i Naturens katedral, som det så rammende står beskrevet. Naturens betydning og indvirkning på vores sanser og oplevelser forstås nok aldrig bedre end netop under en friluftsgudstjeneste midt i Guds skaberværk. Denne samhørighed forsøger vi at bringe ind på alterbordet med vore buketter og dekorationer alle de andre søn- og helligdage i kirkeåret, hvor kirken danner den naturlige ramme om gudstjenesten.

I andet afsnit, Alterets elementer, beskrives lys, brød, vin, alterdug, dåbsklude (findes der virkelig ikke et bedre ord), kalk, disk, vaser og krukker. Der stilles skarpt på bæredygtighed, genbrug, lokalt engagement, men også på æstetik og kunstnerisk udtryk, hvilket glæder mig, for mange gange glemmer vi, at det ene ikke udelukker det andet. Nyd billedet og duften af de smukke vilde roser i den bølgede vase på s. 14.

Hæftes tredje afsnit, Alterbordets blomster, giver gode, praktiske og tekniske råd om blomsterdekoration i al almindelighed og alterbuketter og dekorationer i særdeleshed – klart og forståeligt og med en god opfordring til bare at gå i gang. Øvelse gør som sagt mester.

I fjerde afsnit, At anlægge et blomsterbed, gives gode forslag til anlæggelse af blomsterbede og beplantninger, som kan give materiale, mere eller mindre, til årets buketter og dekorationer. Kirkegården, også smukt kaldet Dødens have, bliver her nævnt som et oplagt sted til dyrkning af både løg og div. stauder. De mange tomme gravsteder rummer mulighed for at bidrage til forskønnelse af både kirkegård og alterbord. Der nævnes en række forskellige stauder + løgvækster + roser m.m. Her er det vigtigt at tage bestik af lys og skygge, læ og vind forhold, jordbundsforhold og klimatiske forhold, inden bedene bliver planlagt og plantet. Rundt i landet kan der hentes yderligere rådgivning og hjælp til anlæggelse af staudebede hos nogle meget dygtige og erfarne kirkegårdsgravere/kirkegårdsledere.

Femte afsnit” Køb af blomster” beskriver de overvejelser, vi bør agere ud fra i de perioder af året, hvor vi ikke kan plukke, skære og klippe i egen have. Hver dag flyves blomster ind til landet fra hele verden og det er en fantastisk oplevelse at se den mangfoldighed af farver og former som findes og kan købes hele året rundt. Det er dog hverken bæredygtigt eller ”grønt”. Der findes desværre ikke mange danske gartnerier tilbage som producerer afskårne blomster, og taler vi økologisk dyrkning, er det så godt som ikke eksisterende. Det kunne være en spændende tanke, at de danske kirker samlet kunne skabe en efterspørgsel på ansvarligt dyrkede afskårne blomster. Vi ville i givet fald være en stor kunde!

ET BÆREDYGTIGT ALTERBORD er et både inspirerende og lavpraktisk igangsætter hæfte, som med stort udbytte kan læses af både lægmand og fagmand. Som jeg indleder med, er det både let og svært at læse, forstå og komme i gang med ”et bæredygtigt alterbord”, men Grøn Kirke har med denne udgivelse lagt en god bund for det videre arbejde, som med stort udbytte kunne tages op på provstiplan og stift plan som i Roskilde Stift. De danske kirkegårde har i mange år været beskyttet af et forbud mod brug af kemikalier til ukrudtsbekæmpelse, og måske kunne denne fælles forståelse videreføres og overføres til ET BÆREDYGTIGT ALTERBORD. Det er et forsøg eller to værd.

Hæftet er gratis- det koster kun porto og et administrationsgebyr på kr. 50,- og kan bestilles på gronkirke@gronkirke.dk

print
Tagget , , ,