Sulsted Kirke

I Sulsted kirke opfylder de 31 af tjeklistens 48 punkter.

Aalborg Stift har indgået samarbejde med Grøn Kirke og i den forbindelse har mange provstisamråd taget Grøn Kirke op på de nyligt afholdte budgetsamrådsmøder på provstiniveau.

Det er også ad den vej Sulsted Kirke har hørt om Grøn Kirke og gået i gang med at arbejde med tjeklisten.

Menighedsrådsmedlem Elisabeth Vive Kristoffersen fortæller om processen:

"Kirke/kirkegårdsudvalget blev indkaldt sammen med graver og tjeklisten blev gennemgået og nøje udfyldt. Hele processen foregik i god dialog i udvalget. Alle fik meget ud af mødet.

En del af punkterne kunne nemt afkrydses, da dette arbejde allerede blev udført og havde været i drift længe.

Naturligt at blive Grøn kirke

For 5 år siden startede man ved Sulsted Kirke et energibesparende tiltag efter energiattest, udarbejdet af et ingeniørfirma. Så det er helt naturligt for Sulsted Kirke nu også at blive registreret som Grøn Kirke indenfor Danske Kirkers Råd.

Vi vil arbejde videre

Kirke/kirkegårdsudvalget arbejder videre som Grøn Kirke udvalg suppleret med graver. Der vil blive afholdt møder i udvalget 1-2 gange om året eller når der er et behov.

Vi vil også arbejde videre med at kigge nærmere på varmebesparelse, bedre energiforbrug og bedre udnyttelse af elvarmen i kirken. Evt. rette henvendelse til Energitjenesten og holde øje med erfaringer andre steder.

Endvidere vil vi også kigge på besparelse af elforbruget ved brug af andre pærer ved belysning udenfor.

Kontaktperson: Ole Dørum Jensen

Læs mere om kirken her

Oktober 2014

Sulsted Kirke
print
Tagget ,