Dansk Sømandskirke i Göteborg er ny grøn kirke

Dansk Sømandskirke – Kulturhus og Folkekirke i Göteborg er ny kirke i netværket af grønne kirker og opfylder 27 punkter på Grøn Kirkes tjekliste.

Kirkens nye, grønne tiltag retter sig bl.a. mod kirkens håndtering af affald, opprioritering af genbrug, samt optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer. Også på kirkens energiforsyning, er prioriteret en mere klimavenlig omstilling, i form af ændring i forbrugsvaner.

Kirkens “Grøn Kirke”-udvalg udtaler, at deres sømandspræst har meget fokus på miljøet og allerede havde gjort meget, da de gik i gang med processen med grøn kirke.

“Det har været spændende og overraskende og se hvor meget vores præst allerede har gjort og det blev et helt naturligt og søge om at blive grøn kirke.

I starten tænkte vi det var en stor og svær opgave, men da vi først kiggede på listen så vi at flere af tingene var nemme at implementere og vi har fundet inspiration til vores videre arbejde.”

print
Tagget